Regeling termijnverlenging behandeling vergunningaanvragen ex art. 80, vierde lid, Wet toezicht accountantsorganisaties

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-2010.]
Geldend van 01-10-2007 t/m heden

Regeling termijnverlenging behandeling vergunningaanvragen ex art. 80, vierde lid, Wet toezicht accountantsorganisaties

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 80, vierde lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties;

Besluit:

De regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina