Instellingsbesluit Adviescommissie Indonesiëfaciliteit

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 11-08-2010 t/m 31-12-2010

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 28 juni 2007, nr. DAO-383-2007, tot instelling van de Adviescommissie Indonesiëfaciliteit

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 1 De commissie bestaat uit drie leden die niet in dienst zijn bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en drie ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

  • 2 Niet-ambtelijk lid zijn dhr. R.A. Wagener, prof. W.A.L. Stokhof en prof. dr. N. Schulte Nordholt.

  • 3 Ambtelijk lid zijn drs. A. van Ojik, drs. D.C. van den Nieuwenhof en drs. R.J. Quarles van Ufford.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2007. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:

plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R.G. de Vos

Terug naar begin van de pagina