Verordening Algemene Bepalingen Heffingen Productschap Vis 2007

Geldend van 05-01-2008 t/m heden

Verordening van het Productschap Vis van 29 maart 2007 tot vaststelling van algemene bepalingen voor het vaststellen, opleggen, herzien en navorderen of restitueren van heffingen (Verordening Algemene Bepalingen Heffingen Productschap Vis 2007)

Het bestuur van het Productschap Vis;

Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);

Besluit:

Artikel 1

Heffingsbedragen welke op de dag voor inwerkingtreding van deze verordening nog niet definitief middels een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht zijn vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd aan onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000, worden op grond van dit artikel vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd overeenkomstig de bepalingen van de volgende heffingsverordeningen:

 • a. de Heffingsverordening 2000, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 november 1999;

 • b. de Verordening financiering mosselonderzoek 2000, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 november 1999;

 • c. de Verordening financiering mosselpromotie 2000, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 november 1999;

 • d. de Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2000, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 november 1999;

 • e. de Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2000, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 november 1999;

 • f. de Verordening financiering promotie viskweek en onderzoek visteelt 2000, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 november 1999;

 • g. de Verordening financiering vispromotie 2000, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 november 1999;

 • h. de Verordening bestemmingsheffing onderwijsfonds kleinhandel 2000, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;

 • i. de Verordening bestemmingsheffing onderzoek- en projectenfonds groothandelssector 2000, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;

 • j. de Verordening tot het instellen van een bestemmingsheffing ter financiering van een onderwijsfonds voor de aanvoersector 2000, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;

 • k. de Verordening financiering kosten van een promotiecampagne garnalen 2000, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;

 • l. de Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds aanvoersector 2000, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000.

Artikel 2

Heffingsbedragen welke op de dag voor inwerkingtreding van deze verordening nog niet definitief middels een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht zijn vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd aan onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001, worden op grond van dit artikel vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd overeenkomstig de bepalingen van de volgende heffingsverordeningen:

 • a. de Heffingsverordening 2001, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;

 • b. de Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds aanvoersector 2001, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;

 • c. de Verordening bestemmingsheffing onderzoek- en projectenfonds groothandelssector 2001, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;

 • d. de Verordening tot het instellen van een bestemmingsheffing ter financiering van een onderwijsfonds voor de aanvoersector 2001, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;

 • e. de Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2001, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;

 • f. de Verordening financiering mosselonderzoek 2001, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;

 • g. de Verordening bestemmingsheffing onderwijsfonds kleinhandel 2001, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;

 • h. de Verordening financiering kosten van een promotiecampagne garnalen 2001, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;

 • i. de Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2001, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;

 • j. de Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2001, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;

 • k. de Verordening financiering vispromotie 2001, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;

 • l. de Verordening financiering mosselpromotie, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000.

Artikel 3

Heffingsbedragen welke op de dag voor inwerkingtreding van deze verordening nog niet definitief middels een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht zijn vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd aan onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002, worden op grond van dit artikel vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd overeenkomstig de bepalingen van de volgende heffingsverordeningen:

 • a. de Verordening financiering scholpromotie 2002, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 mei 2001;

 • b. de Heffingsverordening 2002, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2001;

 • c. de Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2002, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2001;

 • d. de Verordening financiering kosten van een promotiecampagne garnalen 2002, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2001;

 • e. de Verordening financiering vispromotie 2002, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2001;

 • f. de Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2002, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2001;

 • g. de Verordening financiering mosselpromotie 2002, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2001;

 • h. de Verordening financiering mosselonderzoek 2002, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2001;

 • i. de Verordening bestemmingsheffing onderzoek- en projectenfonds groothandelssector 2002, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2001;

 • j. de Verordening tot het instellen van een bestemmingsheffing ter financiering van een onderwijsfonds voor de aanvoersector 2002, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2001;

 • k. de Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds aanvoersector 2002, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2001;

 • l. de Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2002, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2001;

 • m. de Verordening bestemmingsheffing onderwijsfonds kleinhandel 2002, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2001.

Artikel 4

Heffingsbedragen welke op de dag voor inwerkingtreding van deze verordening nog niet definitief middels een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht zijn vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd aan onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003, worden op grond van dit artikel vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd overeenkomstig de bepalingen van de volgende heffingsverordeningen:

 • a. de Heffingsverordening 2003, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002;

 • b. de Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2003, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002;

 • c. de Verordening financiering kosten van een promotiecampagne garnalen 2003, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002;

 • d. de Verordening financiering vispromotie 2003, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002;

 • e. de Verordening financiering scholpromotie 2003, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002;

 • f. de Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2003, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002;

 • g. de Verordening financiering mosselpromotie 2003, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002;

 • h. de Verordening financiering mosselonderzoek 2003, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002;

 • i. de Verordening bestemmingsheffing onderzoek- en projectenfonds groothandelssector 2003, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002;

 • j. de Verordening tot het instellen van een bestemmingsheffing ter financiering van een onderwijsfonds voor de aanvoersector 2003, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002;

 • k. de Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds aanvoersector 2003, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002;

 • l. de Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2003, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002;

 • m. de Verordening bestemmingsheffing onderwijsfonds kleinhandel 2003, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002.

Artikel 5

Heffingsbedragen welke op de dag voor inwerkingtreding van deze verordening nog niet definitief middels een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht zijn vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd aan onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004, worden op grond van dit artikel vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd overeenkomstig de bepalingen van de volgende heffingsverordeningen:

 • a. de Heffingsverordening 2004, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003 en gewijzigd in de bestuursvergadering van 11 december 2003;

 • b. de Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2004, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003;

 • c. de Verordening financiering kosten van een promotiecampagne garnalen 2004, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003;

 • d. de Verordening financiering vispromotie 2004, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003;

 • e. de Verordening financiering scholpromotie 2004, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003;

 • f. de Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2004, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003;

 • g. de Verordening financiering mosselpromotie 2004, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003 en gewijzigd in de bestuursvergadering van 11 december 2003;

 • h. de Verordening financiering mosselonderzoek 2004, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003 en gewijzigd in de bestuursvergadering van 11 december 2003;

 • i. de Verordening bestemmingsheffing onderzoek- en projectenfonds groothandelssector 2004, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003;

 • j. de Verordening tot het instellen van een bestemmingsheffing ter financiering van een onderwijsfonds voor de aanvoersector 2004, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003;

 • k. de Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds aanvoersector 2004, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003;

 • l. de Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2004, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003;

 • m. de Verordening bestemmingsheffing onderwijsfonds kleinhandel 2004, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003.

Artikel 6

Heffingsbedragen welke op de dag voor inwerkingtreding van deze verordening nog niet definitief middels een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht zijn vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd aan onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005, worden op grond van dit artikel vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd overeenkomstig de bepalingen van de volgende heffingsverordeningen:

Artikel 6a

Heffingsbedragen welke op de dag voor inwerkingtreding van deze verordening nog niet definitief middels een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht zijn vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd aan onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006, worden op grond van dit artikel vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd overeenkomstig de bepalingen van de volgende heffingsverordeningen:

Artikel 8

[Red: Wijzigt de Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2006.]

Artikel 21

[Red: Wijzigt de Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2007.]

Artikel 33

 • 2 Besluiten welke voor de dag van inwerkingtreding van deze verordening zijn genomen op grond van de in de artikelen 1 tot en met 6a genoemde heffingsverordeningen, worden alleen herroepen of ingetrokken met toepassing van deze verordening zodat nieuwe besluiten berusten op de artikelen 1 tot en met 6a van deze verordening.

 • 3 Bestaande aanspraken en verplichtingen op grond van de in de artikelen 1 tot en met 6a genoemde verordeningen blijven in stand.

 • 4 Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarbij de artikelen 7 tot en met 19 terugwerken tot en met 1 januari 2006 en de overige artikelen terugwerken tot en met 1 januari 2007.

 • 5 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Algemene Bepalingen Heffingen Productschap Vis 2007.

Rijswijk, 29 maart 2007

B.J. Odink

voorzitter

W.G. van de Fliert

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 31 mei 2007 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 6 juni 2007, nr. TRCJZ/2007/1169.

Terug naar begin van de pagina