Regeling indexering AKW-bedragen juli 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-07-2007 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister voor Jeugd en Gezin van 26 juni 2007, nr. DBO 2780831, tot herziening van de AKW-bedragen (Regeling indexering AKW-bedragen juli 2007)

Artikel 1. Verhoging basiskinderbijslagbedrag

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2007.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering AKW-bedragen juli 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2009]

Kinderbijslagbedragen

voorlaatste prijsindexcijfer

   

100,47%

laatste prijsindexcijfer

   

101,96%

Index per

1-7-2007

1,48%

 
Rangordebedragen AKW

rangorde kind

1-1-2007

na index

inclusief wettelijke/bijzondere verhogingen

1

267,74

271,70

271,70

2,3

334,43

339,38

339,38

4,5,6,7

409,91

415,98

415,98

8 of meer

470,41

477,37

477,37

AKW-bedragen

I. kinderen geboren na 1 oktober 1994 en voor 1 januari 1995 en kinderen die na 1 oktober 1994 6, 12 of 18 jaar zijn geworden

aantal

85%

100%

kinderen

6–11 jr

12–17 jr

 

18–24 jr

 

1

230,95

271,70

2

259,71

305,54

3

269,30

316,82

4

290,37

341,61

5

303,01

356,48

6

311,44

366,40

7

317,46

373,48

8

328,50

386,47

9

337,08

396,57

10

343,95

404,65

II. kinderen geboren op of na 1 januari 1995

aantal

70%

85%

100%

kinderen

0 t/m 5 jr

6 t/m 11 jr

12 t/m 17 jr

1

190,19

230,95

271,70

2

190,19

230,95

271,70

etc.

     
Terug naar begin van de pagina