Besluit aanwijzing toezichthouders diverse Verordeningen (PPE) 2007

[Regeling vervallen per 20-04-2008.]
Geldend van 17-06-2007 t/m 19-04-2008

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 15 maart 2007 tot aanwijzing van personen die zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999, de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999, de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999, de Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003, de Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003, de Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003, de Verordening algemene bepalingen PPE 2003 en de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005

Artikel 1

[Vervallen per 20-04-2008]

 • 1 De volgende personen, als controleur werkzaam bij de B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector, gevestigd te Utrecht, worden belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in het tweede lid genoemde regelgeving:

  • a. De heer W.E.B. Alberda van Ekenstein, geboren op 23 november 1948 te Utrecht;

  • b. De heer J. Been, geboren op 23 december 1960 te Steenwijkerwold;

  • c. De heer P.J.J. van Daal, geboren op 19 januari 1958 te Sint Anthonis;

  • d. De heer L.G. Doornhegge, geboren op 23 september 1979 te Rijssen;

  • e. De heer A.P.G.M. van Giersbergen, geboren op 12 september 1947 te Schijndel;

  • f. De heer A.G.C. Giesbers, geboren op 7 augustus 1955 te Middelaar;

  • g. De heer H.G.M. Grolleman, geboren op 25 maart 1957 te Raalte;

  • h. De heer P.C.J.M. van den Heuvel, geboren op 6 maart 1953 te Nistelrode;

  • i. De heer R. Kornfeld, geboren op 5 juli 1956 te Schiedam;

  • j. De heer J. Kragt, geboren op 20 april 1958 te Nieuwleusen;

  • k. De heer R.J. Manting, geboren op 14 februari 1963 te Sleen;

  • l. De heer G. Reedijk, geboren op 30 april 1957 te Langbroek;

  • m. De heer M.A.M. van de Sande, geboren op 24 april 1961 te Best;

  • n. De heer F.J.J. Schellekens, geboren op 2 april 1967 te Esbeek;

  • o. De heer G.R.P. Verberk, geboren op 12 april 1956 te Oploo;

  • p. De heer A.G.W. Verhaegh, geboren op 8 maart 1948 te Sevenum;

  • q. De heer T.W.M. Vonk, geboren op 18 oktober 1952 te Gendringen;

  • r. De heer J.W. Wilderink, geboren op 8 juli 1952 te Eibergen.

Artikel 2

[Vervallen per 20-04-2008]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders diverse Verordeningen (PPE) 2007.

 • 2 Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 15 maart 2007

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minister van Justitie bij beschikking van 29 mei 2007, nr. TRCJZ/2007/1007.

Terug naar begin van de pagina