Uitvoeringsregeling Uitvoeringswet EG-verordening liquidemiddelencontrole

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 29-06-2007 t/m 31-07-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 20 juni 2007, nr. DV 2007-428, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Douane en Verbruiksbelastingen, houdende een Uitvoeringsregeling Uitvoeringswet EG-verordening liquidemiddelencontrole

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 3 De in aanmerking te nemen waarde van verhandelbare instrumenten aan toonder, bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdeel b, onder 2°, van de wet, is de waarde die het desbetreffende instrument heeft op de meest gerede financiële markt waarop het verhandeld wordt of bij het ontbreken daarvan, de intrinsieke waarde.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Uitvoeringswet EG-verordening liquidemiddelencontrole.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 juni 2007

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina