Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden commissie auteursrecht (juni 2007)

Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 28-06-2007 t/m 25-07-2022

Besluit van de Minister van Justitie van 14 juni 2007, nr. 5490708/07/6, tot vaststelling van de hoogte van de vergoeding van de voorzitter en leden van de commissie auteursrecht

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 3 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

De vergoeding per vergadering, bedoeld in artikel 3 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges, wordt voor de commissie auteursrecht, genoemd in artikel 3 van de Wet adviesstelsel Justitie, als volgt vastgesteld:

  • voor de voorzitter: € 187,

  • voor de overige leden: € 125.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 22 juni 2007.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 juni 2007

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

directeur Wetgeving

,

J.T.K. Bos

Naar boven