Besluit beperking openbaarheid archief Marine en Leger Inlichtingendienst, Netherlands [...] Inlichtingendienst in Nederlands-Indië, 1942– 1949 (1960)

Geldend van 21-06-2007 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 12 juni 2007, nr. DDI/ST/reg. 011/2007, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Marine en Leger Inlichtingendienst, de Netherlands Forces Intelligence Service en de Centrale Militaire Inlichtingendienst in Nederlands-Indië, 1942-1949 (1960)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Marine en Leger Inlichtingendienst, de Netherlands Forces Intelligence Service en de Centrale Militaire Inlichtingendienst in Nederlands-Indië, 1942–1949 (1960), openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:

Inventarisnummer

Geheel openbaar met ingang van 1 januari:

58

2020

239

2021

240

2021

600

2024

976

2024

1592

2025

1593

2025

1621

2025

1622

2025

1623

2025

1624

2025

1666

2025

1703

2025

1927

2022

1950–1955

2022

1957–1992

2022

1993–2011

2021

2013

2022

2014

2023

2063

2024

2068

2022

2069

2022

2070

2022

2110

2022

2138

2022

2140

2024

2141

2024

2150

2023

2225–2245

2022

2278–2280

2022

2307

2016

2308

2017

2309

2021

2310

2021

2311

2025

2312

2021

2313

2022

2314

2025

2315

2022

2316

2022

2317

2025

2318

2025

2319

2025

2320

2025

2321

2025

2322

2025

2323

2023

2324

2023

2325

2022

2326

2022

2327

2014

2330

2023

2331

2024

2332

2022

2333

2022

2334

2022

2335

2022

2336

2022

2337

2022

2338

2023

2342

2022

2343

2023

2344

2023

2346

2023

2347

2023

2351

2024

2352

2023

2353

2023

2354

2022

2359

2024

2365

2024

2369

2023

2372

2023

2373

2022

2375

2022

2376

2022

2379

2024

2379a

2023

2379b

2023

2380

2023

2381

2025

2382

2024

2383

2022

2387

2025

2388

2022

2389

2022

2390

2023

2391

2024

2392

2022

2393

2022

2394

2023

2395

2025

2396

2024

2397

2022

2398

2023

2399

2024

2400

2023

2401

2024

2402

2024

2403

2025

2404

2025

2405

2022

2406

2022

2407

2024

2408

2022

2409

2022

2410

2025

2411

2025

2412

2024

2413

2024

2414

2023

2415

2023

2416

2021

2417

2022

2418

2022

2419

2022

2420

2024

2421

2024

2422

2022

2423

2024

2424

2024

2425

2023

2426

2024

2427

2025

2428

2022

2429

2022

2430

2023

2431

2024

2432

2025

2433

2022

2434

2024

2435

2022

2436

2022

2437

2022

2438

2023

2439

2023

2440

2024

2441

2022

2442

2022

2443

2025

2444

2025

2445

2023

2446

2024

2447

2023

2448–2455

2024

2456

2024

2457

2024

2458

2025

2459

2025

2460

2022

2461

2022

2462

2022

2463

2024

2464

2024

2465

2023

2466

2023

2467

2024

2468

2021

2469

2023

2470

2022

2471

2023

2472

2022

2473

2022

2474

2023

2475

2024

2476

2023

2477

2025

2478

2023

2479

2024

2480

2023

2482–2500

2025

2501

2025

2502

2024

2503

2024

2504

2022

2505–2512

2022

2513

2022

2514

2024

2515–2714

2025

2774–2780

2025

2781

2025

2782

2023

2784

2022

2789

2022

2790

2024

2791

2021

2792

2021

2793

2022

2794

2022

2796

2022

2797

2022

2798

2024

2799

2022

2800

2022

2801

2022

2804

2022

2805

2022

2806

2023

2807

2023

2808

2024

2809

2021

2810

2022

2811

2022

2812

2022

2813

2023

2814

2022

2815

2022

2817

2021

2818

2022

2819

2022

2939

2022

2955

2023

2956

2023

3823

2022

4393

2020

4768

2023

6832

2024

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Marine en Leger Inlichtingendienst, de Netherlands Forces Intelligence Service en de Centrale Militaire Inlichtingendienst in Nederlands-Indië, 1942–1949 (1960)’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina