Tijdelijke Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen 2007

[Regeling vervallen per 16-06-2008.]
Geldend van 16-06-2007 t/m 15-06-2008

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 juni 2007, nr. VGP/PSL 2773095, houdende verpakkingen en gebruiksartikelen (Tijdelijke Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen 2007)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken;

Gelet op:

– verordening (EG) nr. 372/2007 van de Commissie van 2 april 2007 tot vaststelling van tijdelijke migratielimieten voor weekmakers in pakkingen van deksels, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (PbEU L 92);

– de artikelen 5, eerste lid, en 15, eerste lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-06-2008]

Het is verboden te handelen in strijd met artikel 1 van verordening (EG) 372/2007 van de Commissie van 2 april 2007 tot vaststelling van tijdelijke migratielimieten voor weekmakers in pakkingen van deksels, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (PbEU L 92).

Artikel 2

[Vervallen per 16-06-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 16-06-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina