Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening monitoring Leukose bij runderen (PVV) 2007

[Regeling vervallen per 31-01-2010.]
Geldend van 27-05-2007 t/m 30-01-2010

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 14 februari 2007 tot aanwijzing van personen die zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van de Verordening monitoring Leukose bij runderen (PVV) 2007 (Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening monitoring Leukose bïj runderen (PVV) 2007)

Artikel 1

[Vervallen per 31-01-2010]

  • 1 De volgende personen, als controleur werkzaam bij de B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector, gevestigd te Utrecht, worden belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de regelgeving genoemd in het tweede lid:

    • a. de heer H.G.M. Grolleman, geboren op 25 maart 1957 te Raalte;

    • b. de heer P.C.J.M. van den Heuvel, geboren op 6 maart 1953 te Nistelrode.

Artikel 2

[Vervallen per 31-01-2010]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening monitoring Leukose bij runderen (PVV) 2007.

  • 2 Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking op de dag van inwerkingtreding van de Verordening monitoring Leukose bij runderen (PVV) 2007.

Zoetermeer, 14 februari 2007

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minister van Justitie bij beschikking van 24 april 2007, nr. TRCJZ/2007/843.

Terug naar begin van de pagina