Warenwetregeling tijdelijke vrijstelling toevoeging stoffen aan producten voor bijzondere voeding (2007)

[Regeling vervallen per 31-12-2009.]
Geldend van 06-06-2007 t/m 30-12-2009

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 mei 2007, nr. VGP/VV 2770223, houdende de Warenwetregeling tijdelijke vrijstelling toevoeging stoffen aan producten voor bijzondere voeding (2007)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2007/26/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 7 mei 2007 (PbEU L 118) tot wijziging van richtlijn 2004/6/EG met het oog op de verlenging van de geldigheidsduur daarvan, alsmede op artikel 16, eerste lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2009]

Vrijstelling wordt verleend van artikel 2 van de Warenwetregeling Toevoeging stoffen aan producten voor bijzondere voeding, voor zover het betreft het verhandelen van producten voor bijzondere voeding waaraan een of meer in de bijlage genoemde stoffen zijn toegevoegd.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 2007, en vervalt met ingang van 31 december 2009.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling tijdelijke vrijstelling toevoeging stoffen aan producten voor bijzondere voeding (2007).

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage

[Vervallen per 31-12-2009]

Deze bijlage behoort bij artikel 1 van de Warenwetregeling tijdelijke vrijstelling toevoeging stoffen aan producten voor bijzondere voeding (2007).

Stoffen die voor specifieke voedingsdoeleinden mogen worden toegevoegd aan producten voor bijzondere voeding, bedoeld in artikel 2 van de Warenwetregeling Toevoeging stoffen aan producten voor bijzondere voeding.

Categorie 1: vitamines

Vitamine E

D-alfa-tocoferylpolyethyleenglycol 1000 succinaat

Categorie 2: mineralen

Boor

boorzuur

natriumboraat

Calcium

aminozuurchelaat

pidolaat

Chroom

aminozuurchelaat

Koper

aminozuurchelaat

IJzer

hydroxide

pidolaat

aminozuurchelaat

Seleen

met seleen verrijkt gist

Magnesium

aminozuurchelaat

pidolaat

Mangaan

aminozuurchelaat

Zink

aminozuurchelaat.

Terug naar begin van de pagina