Besluit Beleidsregels SVB 2007

[Regeling vervallen per 15-06-2008.]
Geldend van 03-06-2007 t/m 14-06-2008

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 16 mei 2007, houdende de bekendmaking van de beleidsregels 2007 (Besluit Beleidsregels SVB 2007)

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank.

Amstelveen, 16 mei 2007

De

voorzitter Raad van bestuur SVB

,

E.F. Stoové

Bijlage

[Vervallen per 15-06-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank.]

Terug naar begin van de pagina