Besluit beheer Persoonlijke Internetpagina

[Regeling vervallen per 01-11-2015.]
Geldend van 01-06-2007 t/m 31-10-2015

Besluit beheer Persoonlijke Internetpagina

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2015]

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (voor deze de Directeur Generaal Management Openbare Sector) is belast met de zorg voor de ingebruikneming en instandhouding van de Persoonlijke Internetpagina.

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2007 en vervalt op een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te bepalen tijdstip.

Artikel 3

[Vervallen per 01-11-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beheer Persoonlijke Internetpagina.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Terug naar begin van de pagina