Besluit vrijstelling onderdanen Zuid-Korea van mvv-plicht

Geldend van 01-07-2007 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 16 mei 2007, nr. DPV/VV-426/07-wb, tot vrijstelling van onderdanen van Zuid-Korea van mvv-plicht

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 17, eerste lid, onder a, van de Vreemdelingenwet 2000;

Besluit:

Enig artikel

Met ingang van 1 juni 2007 zijn onderdanen van Zuid-Korea voor de toegang tot Nederland voor een verblijf van meer dan drie maanden en het verkrijgen van een verblijfsvergunning vrijgesteld van de verplichting om in het bezit te zijn van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken

,

R.V.M. Jones-Bos

Terug naar begin van de pagina