Organisatieregeling Kadaster 2006

[Regeling vervallen per 27-03-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.]
Geldend van 22-06-2007 t/m 31-12-2007

Organisatieregeling Kadaster 2006

Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,

Gelet op de artikelen 4 en 4a van de Kadasterwet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-03-2008]

  • 1 De kantoren van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn gevestigd in de gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Eindhoven, Emmen, Groningen, Leeuwarden, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zoetermeer en Zwolle.

  • 2 De in artikel 3, eerste lid, van de Kadasterwet bedoelde registers, registraties, kaarten en bescheiden worden gehouden aan de in het eerste lid genoemde kantoren, met dien verstande dat aan het kantoor te Emmen uitsluitend de geografische gegevens worden gehouden en dat aan het kantoor te Apeldoorn, Hofstraat 110, uitsluitend tekeningen en andere stukken in depot worden genomen die deel uitmaken van een stuk dat ter inschrijving in de openbare registers zal worden aangeboden.

Artikel 2

[Vervallen per 27-03-2008]

  • 1 De kantoren, genoemd in artikel 1, eerste lid, zijn, voor zover aldaar stukken ter inschrijving in de openbare registers kunnen worden aangeboden, voor dat doel voor het publiek opengesteld op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur.

  • 2 Het kantoor te Apeldoorn, Hofstraat 110, is uitsluitend voor de aanbieding van in depot te nemen stukken voor het publiek opengesteld op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur.

  • 3 De kantoren, bedoeld in het eerste lid, en het kantoor te Emmen zijn voor de verstrekking van informatie voor het publiek opengesteld op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

  • 4 In afwijking van het eerste, tweede en derde lid, zijn de aldaar genoemde kantoren voor het publiek gesloten op de nieuwjaarsdag, de Hemelvaartsdag, de christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Koninginnedag en de vijfde mei.

Artikel 4

[Vervallen per 27-03-2008]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 12 juni 2006.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatieregeling Kadaster 2006.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Apeldoorn, 21 april 2006

Raad van Bestuur

,

Th.A.J. Burmanje

Terug naar begin van de pagina