Instellingsbesluit baten-lastendienst Inspectie Verkeer en Waterstaat

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Financiën, nr. FMC/2007/345, tot instelling van de baten-lastendienst Inspectie Verkeer en Waterstaat

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid van de Comptabiliteitswet;

Besluiten

Artikel 1

  • 2 De tenaamstelling van het agentschap komt te luiden: Baten-lastendienst Inspectie Verkeer en Waterstaat

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst Inspectie Verkeer en Waterstaat

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 mei 2007

De

Minster

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

De

Minister

van Financiën,

W. Bos

Terug naar begin van de pagina