Regeling vaststelling bedrag per formatieplaats materiële instandhouding rijdende scholen voor het jaar 2007

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 18-05-2007 t/m 31-07-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 mei 2007, nr. PO/BenB/07-4151, houdende de vaststelling van het bedrag per formatieplaats voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding voor rijdende scholen voor het jaar 2007 (Regeling vaststelling bedrag per formatieplaats materiële instandhouding rijdende scholen voor het jaar 2007)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel B18 van het Besluit trekkende bevolking WPO;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling bedrag per formatieplaats

[Vervallen per 01-08-2008]

Het bedrag per formatieplaats, bedoeld in artikel B18 van het Besluit trekkende bevolking WPO, is voor het jaar 2007 vastgesteld op € 14.657,33.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bedrag per formatieplaats materiële instandhouding rijdende scholen voor het jaar 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina