Regeling wijziging Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’ en vaststelling van [...] in 2007 voor ontwikkelingsprojecten en informatieplannen

[Regeling vervallen per 17-11-2010.]
Geldend van 16-05-2007 t/m 16-11-2010

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 mei 2007, nr. DCE/07/18332, tot wijziging van de Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’ en vaststelling van subsidieplafonds in 2007 voor ontwikkelingsprojecten en informatieplannen

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 2, 5, 5a, 5b, 11, vijfde lid, en 48 van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 17-11-2010]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’.]

Artikel II

[Vervallen per 17-11-2010]

[Red: Wijzigt de Regeling wijziging Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’ en vaststelling subsidieplafond 2007 voor informatieplannen.]

Artikel III

[Vervallen per 17-11-2010]

  • 1 Voor het verlenen van subsidie voor ontwikkelingsprojecten op grond van de Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’ is in 2007 een bedrag van € 2.435.000 beschikbaar.

  • 2 Voor het verlenen van subsidie voor informatieplannen op grond van de Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’ is in 2007 een bedrag van € 1.460.000 beschikbaar.

Artikel IV

[Vervallen per 17-11-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en worden gepubliceerd op de website van SenterNovem, Agentschap van het Ministerie van Economische Zaken.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina