Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 24-02-2008.]
Geldend van 29-04-2007 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 2 november 2006 tot vaststelling van het geslacht gewicht ter uitvoering van de Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2007 (Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2007)

Artikel 2

 • 1 Het geslacht gewicht is ten minste gelijk aan een percentage van het levend gewicht, welk percentage voor

  • vleeskuikens 74%

  • kalkoenen 80%

  • eenden 70%

  • parelhoenders 70%

  • oude kippen en hanen 73% en voor

  • ganzen 70%

  bedraagt.

 • 2 Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor die hoeveelheden waarvoor ten genoegen van het productschap is aangetoond dat een lager percentage van toepassing is.

Artikel 3

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2007.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2007, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt het terug tot en met 1 januari 2007.

Zoetermeer, 2 november 2006

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina