Besluit HPA toezichthouders tuchtrecht 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 29-04-2007 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 9 november 2006 tot aanwijzing van toezichthouders (Besluit HPA toezichthouders tuchtrecht 2006)

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;

Gelet op artikel 104, derde lid, Wet op de bedrijfsorganisatie en afdeling 5.2 Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De Interne Auditdienst (IAD) van het Hoofdproductschap Akkerbouw wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in de bijlage onder de nummers 1 en 2 genoemde verordeningen aangewezen.

  • 2 NAK AGRO B.V. te Emmeloord wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in de bijlage onder de nummers 3 tot en met 13 genoemde verordeningen aangewezen.

  • 3 BKD Services te Lisse wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in de bijlage onder de nummers 3, 12 en 13 genoemde verordeningen aangewezen.

  • 4 De afdeling handhaving en monitoring, cluster Toezicht en Handhaving van de provincie Limburg wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in de bijlage onder nummer 14 genoemde verordening aangewezen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Den Haag, 9 november 2006

Th.A.M. Meijer

voorzitter

P. Hijma

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 13 april 2007, nr. TRCJZ/2006/3938.

Terug naar begin van de pagina