Besluit PT benoeming leden taxatiecommissie Ditylenchus dipsaci en de commissie controle zorgverplichting bij bloembollen

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 22-04-2007 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 20 februari 2007 houdende de benoeming van de leden van de taxatiecommissie Ditylenchus dipsaci en de commissie die controleert of de teler heeft voldaan aan zijn zorgverplichtingen bij bloembollen (Besluit PT instelling taxatiecommissie Ditylenchus dipsaci en de commissie controle zorgverplichting bij bloembollen)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De taxatiecommissie bestaat uit vier leden.

 • 2 Tot lid van de taxatiecommissie worden benoemd:

  • de heer J.S. Pennings;

  • de heer J. Damen;

  • de heer S.W.L. Broersen; en

  • de heer J. Schouten.

 • 3 De commissie controle zorgverplichtingen bestaat uit drie leden.

 • 4 Tot lid van de zorgcommissie controle zorgverplichtingen worden benoemd:

  • de hoofdkeurmeester BKD;

  • een bestuurslid van de productgroep Narcis van de KAVB, en

  • een bestuurslid van de productgroep Tulp van de KAVB.

 • 5 De leden van de in het eerste en derde lid genoemde commissie worden door het bestuur van het productschap benoemd vanaf het moment van de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2007.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT benoeming leden taxatiecommissie Ditylenchus dipsaci en de commissie controle zorgverplichting bij bloembollen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 20 februari 2007

D. Duijzer

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina