Besluit PT aanwijzing toezichthouders tuchtrecht 2006

[Regeling vervallen per 25-04-2010.]
Geldend van 22-04-2007 t/m 24-04-2010

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 28 november 2006 houdende aanwijzing van de toezichthouders inzake het tuchtrecht (Besluit PT aanwijzing toezichthouders tuchtrecht 2006)

Artikel 1

[Vervallen per 25-04-2010]

Tot toezichthouders worden benoemd:

Naam Verordening

Toezichthouder

Verordening PT bestrijding aardappelmoeheid 2004

NAK-agro B.V/Plantenziektekundige Dienst (PD)

   

Verordening PT bestrijding erosie tuinbouwgronden 2004

Provincie Limburg

   

Verordening PT bestrijding knolcyperus 2004

NAK-agro B.V. / de stichting

NAKtuinbouw/ Plantenziektekundige Dienst (PD)/ de stichting Bloembollenkeuringsdienst

   

Verordening PT gebruik verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen 2004

NAK-agro B.V./ Plantenziektekundige Dienst (PD)

   

Verordening PT registratie gewasbeschermingsmiddelen onbedekte teelt bloembollen 2004

Q point B.V/ NAK-agro B.V./ Plantenziektekundige Dienst (PD)

Artikel 2

[Vervallen per 25-04-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT aanwijzing toezichthouders tuchtrecht 2005.

Artikel 3

[Vervallen per 25-04-2010]

Dit besluit treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 28 november 2006

D. Duijzer

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minster van Justitie bij beschikking van 5 april 2007, nr. TRCJZ/2006/3869.

Terug naar begin van de pagina