Handelsregisterwet 2007

Geldend van 01-07-2021 t/m 27-09-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
AfkortingHrw 2007
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0021777
RechtsgebiedOndernemingspraktijk
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 3. Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel
 4. Besluit elektronische deponering handelsregister
 5. Besluit vertrouwensdiensten
 6. Financieel besluit handelsregister 2014
 7. Financiële regeling handelsregister 2019
 8. Handelsregisterbesluit 2008
 9. Handelsregisterregeling
 10. Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten
 11. Mandaatbesluit handhaving naleving UBO-registratie Handelsregisterwet 2007

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 7.3
 2. Beleidsregel ondernemingsbegrip in handelsregister
  Tekst: tekst
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 6
  Artikel: 235
 4. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.4
 5. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 7
 6. Faillissementswet
  Artikel: 374
 7. Handelsregisterbesluit 2008
  Artikel: 1
 8. Handelsregisterregeling
  Artikelen: 1, 3
 9. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XXV
 10. Invorderingswet 1990
  Artikel: 62bis
 11. Participatiewet
  Artikel: 64
 12. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 13. Regeling tachografen
  Artikel: 2:1
 14. Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014
  Bijlage: I
 15. Telecommunicatiewet
  Artikel: 18.15b
 16. Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 10
 17. Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken
  Bijlage: als bedoeld in artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken.
 18. Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 6
 19. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 17b
 20. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 1.12, 1.9, 4.18, 4.37, 4.39
 21. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.9, 3.31
 22. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst
 23. Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 2e
 24. Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Artikel: 14
 25. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 45
 26. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 45
 27. Wet kinderopvang
  Artikel: 1.1
 28. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
  Artikel: 3
 29. Wet op de Kamer van Koophandel
  Artikel: 76
 30. Wet op de economische delicten
  Artikel: 11
 31. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 54
 32. Wetboek van Koophandel
  Artikel: 311
 33. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 2, enz. (evaluatie Handelsregisterwet 2007, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen)
Terug naar begin van de pagina