Handelsregisterwet 2007

Geldend van 01-07-2021 t/m 27-09-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene douaneregeling
  Artikel: 1:13
 2. Beleidsregel Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
  Artikel: 5
 3. Beleidsregel boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2014
  Artikel: 4
 4. Besluit Wfsv
  Artikel: 2.27
 5. Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
  Artikel: 9
 6. Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen
  Artikel: 3
 7. Besluit kansspelen op afstand
  Artikel: 3.1
 8. Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang
  Artikel: 1
 9. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.6.5
 10. Binnenvaartregeling
  Artikel: 2.7
 11. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 616b
 12. Geneesmiddelenwet
  Artikelen: 62, 94
 13. Handelsregisterwet 2007
  Artikelen: 1, 17, 61
 14. Kieswet
  Artikelen: G 1, G 2, G 2a, G 3
 15. Regeling erkenning bedrijfsvoorraad
  Artikel: 4
 16. Regeling erkenning exportdienstverlening
  Artikel: 3
 17. Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi
  Artikel: 6
 18. Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten
  Artikelen: 11, 13
 19. Regeling handel in emissierechten
  Artikel: 51
 20. Regeling langdurige zorg
  Artikel: 5.22
 21. Regeling regels experiment elektronische aanvraag rijbewijzen
  Artikel: 5
 22. Regeling subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen COVID-19
  Artikel: 1.1
 23. Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19
  Artikel: 1.1
 24. Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014
  Bijlage: I
 25. Regeling vertrouwensdiensten
  Artikel: 2
 26. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  Artikel: 1
 27. Subsidieregeling coronabanen in de zorg
  Artikel: 1
 28. Subsidieregeling kanker & werkzoekenden
  Artikel: 1
 29. Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
  Artikel: 1
 30. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
  Artikelen: 2, 4
 31. Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
  Artikel: 3
 32. Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies
  Artikel: 1
 33. Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing
  Artikel: 1
 34. Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk
  Artikel: 1
 35. Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot
  Artikel: 1
 36. Tijdelijke subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk 2019
  Artikel: 1
 37. Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
  Artikelen: 2.3, 4.10
 38. Uitvoeringswet Verordening tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden
  Artikel: 2
 39. Uitvoeringswet verordening Europese coöperatieve vennootschap
  Artikel: 7
 40. Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap
  Artikel: 6
 41. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 1.12, 1.9, 20, 21
 42. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.18, 1.9, 3.31
 43. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 2a, 2e
 44. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 7a
 45. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikelen: 3, 4, 10c
 46. Wet toezicht trustkantoren 2018
  Artikelen: 27, 38

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina