Regeling vaststelling inhaalprogramma’s beleggen

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 11-08-2007 t/m 31-12-2012

Regeling vaststelling inhaalprogramma’s beleggen

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder diplomahouder: een houder van een diploma als bedoeld in artikel 171, eerste of tweede lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, voor hypothecair krediet of levensverzekering.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 2 De inhaalprogramma’s kunnen worden aangeduid met het desbetreffende nummer genoemd in de eerste kolom van de bijlage.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 De diplomahouder beschikt over een certificaat of andersoortig bewijsdocument waaruit blijkt dat het inhaalprogramma is afgelegd.

  • 2 De aanbieder van het inhaalprogramma verstrekt een opgave van deelnemers aan de Autoriteit Financiële Markten, waaruit blijkt dat de betreffende diplomahouder het inhaalprogramma heeft afgelegd.

  • 3 De opgave, bedoeld in het tweede lid wordt elektronisch aan de Autoriteit Financiële Markten verstrekt en vermeldt, indien mogelijk, het vergunningnummer van de financiëledienstverlener waar de diplomahouder werkzaam is.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling inhaalprogramma’s beleggen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst

De

Minister

van Financiën

W.J. Bos

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2013]

Geldige inhaalprogramma’s beleggen

[Vervallen per 01-01-2013]

Nummer

Naam aanbieder

Naam inhaalprogramma

7 476 2000

Avans Hogeschool - Instituut Scire

Beleggen A

7 477 2000

Avans Hogeschool - Instituut Scire

Examen Beleggen A

7 425 2000

Avans Hogeschool - Instituut Scire

Beleggen A

8 422 2000

BBOC

Workshop Beleggen A

112 423 2000

Bureau D & O

Beleggen A Light

119 487 2000

De Goudse Verzekeringen afdeling opleidingen

Repetitiecursus Beleggen A

119 435 2000

De Goudse Verzekeringen afdeling opleidingen

Repetitiecursus Beleggen voor de Financieel Adviseur

111 478 2000

Dukers & Baelemans

SEH PE 2006/2007 + Diploma Erkend Hypotheek Adviseur 2005

111 479 2000

Dukers & Baelemans

SEH PE 2005/2006 + SEH PE 2006 / 2007

111 480 2000

Dukers & Baelemans

SEH PE 2006/2007 + Diploma Erkend Hypotheek Adviseur 2005

111 421 2000

Dukers & Baelemans

SEH PE 2005/2006 + SEH PE 2006 / 2007

16 481 2000

Dutch Insurance College

Beleggen A

16 482 2000

Dutch Insurance College

Opleiding Erkend Hypotheek Adviseur

16 481 2000

Dutch Insurance Network Opleidingen & Trainingen

Beleggen A

16 482 2000

Dutch Insurance Network & Opleidingen

Opleiding Erkend Hypotheek Adviseur

19 498 2000

Educaat Financiële Opleidingstrajecten

Inhaalprogramma Beleggen A

19 483 2000

Educaat Financiële Opleidingstrajecten

Permanente Educatie Beleggen A

19 424 2000

Educaat Financiële Opleidingstrajecten

Module Beleggen A

20 484 2000

Elsevier Baard

WFD Beleggen A

20 485 2000

Elsevier Baard

WFD Module Beleggen A e-studie

20 486 2000

Elsevier Baard

WFD Beleggen A e-studie

20 431 2000

Elsevier Baard

WFD module beleggen A

3 434 2000

Fortis / ASR

Beleggen A

3 469 2000

Fortis / ASR

Beleggen A 2006

45 426 2000

Huibers Instituut

Beleggen A

45 488 2000

Huibers Instituut

Workshop Beleggen A

116 430 2000

I.F.K.

Inhaalprogramma beleggen A

113 500 2000

Instituut voor Toegepaste Beleggingswetenschappen

Training Wfd Beleggen A met toetselementen (2 dagen) TWBA 05.06.022

113 501 2000

Instituut voor Toegepaste Beleggingswetenschappen

Beleggen voor de Financiële Dienstverleners (met toetselementen, 2 dagen) TWBA 05.06.032

113 502 2000

Instituut voor Toegepaste Beleggingswetenschappen

Training Wft Beleggen A met toetselementen (1 dag) TWBA 00.07.011

113 503 2000

Instituut voor Toegepaste Beleggingswetenschappen

Training Wft Beleggen A met toetselementen (2 dagen) TWBA 00.07.022

113 504 2000

Instituut voor Toegepaste Beleggingswetenschappen

DVD Beleggen A met toetselementen (in gecontroleerde omgeving) DBA 07.01

113 505 2000

Instituut voor Toegepaste Beleggingswetenschappen

DVD Beleggen A met toetselementen (en afsluitende toets ( in gecontr. omgeving )) DBA 07.02

113 506 2000

Instituut voor Toegepaste Beleggingswetenschappen

DVD Beleggen A met toetselementen (en 1 dag contactonderwijs ) DBA 07.03

113 507 2000

Instituut voor Toegepaste Beleggingswetenschappen

DVD Beleggen A met toetselementen (1 dag contactonderwijs en afsluitende toets ) DBA 07.04

113 429 2000

Instituut voor Toegepaste Beleggingswetenschappen

Training Wfd Beleggen A met toetselementen (1 dag) TWBA 05.06.011

122 499 2000

Interfin Educatie & Training

SEH PE 2005/2006 + SEH PE 2006 / 2007

122 521 2000

Interfin Educatie & Training

Beleggen A

122 492 2000

Interfin Educatie & Training

SEH PE 2006 / 2007 + Diploma Erkend Hypotheek Adviseur 2005

54 427 2000

Kluwer opleidingen

Beleggen A E-learning

54 493 2000

Kluwer opleidingen

Beleggen A Blended Learning

125 556 2000

Legal & General

Training Wft beleggen A

117 432 2000

NCOI opleidingsgroep

WFD Beleggen A

64 454 2000

NIBE SVV

Beleggen A / DSI Financieel Adviseur

64 494 2000

NIBE SVV

Beleggen voor de Financieel Adviseur

74 436 2000

REAAL College

Opleiding Beleggen A (WFD)

76 508 2000

S.E.H.

Diploma Erkend Hypotheek Adviseur v.a. 01-04-2006

76 495 2000

S.E.H.

SEH PE 2005 / 2006 + SEH 2006 / 2007

76 496 2000

S.E.H.

SEH PE 2006 / 2007 + Diploma Erkend Hypotheek Adviseur 2005

78 449 2000

SEFD

Examen Beleggen A inhaalprogramma

123 524 2000

StudieCentrum Financiële Branche

Wft Inhaalprogramma Beleggen A

123 557 2000

StudieCentrum Financiële Branche

SEH PE 2005/2006 + SEH 2006/2007

123 558 2000

StudieCentrum Financiële Branche

SEH PE 2006/2007 + diploma Erkend Hypotheekadviseur

Terug naar begin van de pagina