Besluit PT bijzondere heffing fruit en champignons 2007

Geldend van 01-04-2007 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 28 november 2006, houdende de vaststelling van de bedragen van de bestemmingsheffing ten behoeve van de teelt van fruit en champignons voor het jaar 2007 (Besluit PT bijzondere heffing fruit en champignons 2007)

Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Verordening PT bijzondere heffing fruit en champignons 2007;

Gehoord de Commissie voor groenten en fruit d.d. 16 november 2006;

Besluit:

Artikel 1

Voor de volgende, in het eerste lid van artikel 4 van de Verordening PT bijzondere heffing fruit en champignons 2006 genoemde groepen, wordt de heffing voor het jaar 2007 als volgt vastgesteld:

Groep

Omschrijving

Bedrag

32

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van appelen

€ 69,91 per ha

33

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van peren

€ 104,17 per ha

34

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van klein fruit

€ 308,95 per ha

34a

cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de open grond van blauwe bessen

€ 150,0l per ha

35

cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de open grond van overige pit- en steenvruchten

€ 164,27 per ha

36

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van akkerbouwmatig geteeld fruit

€ 36,53 per ha

60

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt onder glas van fruit

€ 7,53 per are

75

Teeltbakken beschikbaar voor de teelt van champignons

€ 0,82 per m2 teeltoppervlakte

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT bijzondere heffing fruit en champignons 2007.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie

Zoetermeer, 28 november 2006

D. Duijzer

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Terug naar begin van de pagina