Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 09-12-2007.]
Geldend van 08-04-2007 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw d.d. 28 november 2006, houdende de vaststelling van de tarieven genoemd in de Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2006 (Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2006)

Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op artikel 2 van de Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2006;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Bedragen lager dan € 22,50, worden niet opgelegd.

Artikel 2

Uitgezonderd van de areaalheffing als genoemd in artikel 1, zijn:

  • a. opgeplante bloembollen voor de bolproductie, afkomstig van afbroei uit het meest recente broeiseizoen;

  • b. bloembollen die voor de bolproductie in Nederland, in het eerste teeltjaar, volgend op het jaar van import, waren/zijn opgeplant en afkomstig waren/zijn van import.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2006

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 28 november 2006

D. Duijzer

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Terug naar begin van de pagina