Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 10-02-2008.]
Geldend van 01-04-2007 t/m heden

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 2 november 2006, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de sector konijnen- en edelpelsdierenhouderij voor het jaar 2007 (Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2007)

Artikel 1

Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 en verstaat voorts onder:

1.

o. en o. fonds:

het fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling PPE 2003;

2.

gezondheidszorgfonds:

het fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds gezondheidszorg PPE 2003;

3.

voedsters:

moederdieren van konijnen.

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die konijnen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief en de daarbij gegeven bestemming over het aantal voedsters en vleeskonijnen dat hij volgens opgave in het kader van de Landbouwtelling in het kalenderjaar 2007 houdt.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  • a. € 1,39 per voedster,

   waarvan:

   € 0,78 voor het o. en o. fonds en

   € 0,61 voor het gezondheidszorgfonds

   is bestemd.

  • b. € 0,0745 per vleeskonijn,

   waarvan:

   € 0,0464 voor het o. en o. fonds en

   € 0,0281 voor het gezondheidszorgfonds

   is bestemd.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer die nertsen of vossen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief en de daarbij gegeven bestemming over het aantal moederdieren nertsen en moederdieren vossen dat hij volgens opgave in het kader van de Landbouwtelling in het kalenderjaar 2007 houdt.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  € 0,32165 per moederdier nerts en moederdier vos,

  waarvan:

  € 0,21 voor het o. en o. fonds en

  € 0,11165 voor het gezondheidszorgfonds

  is bestemd.

Artikel 5

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2007.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2007, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2007.

Zoetermeer, 2 november 2006

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 7 december 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 21 maart 2007, nr. TRCJZ/2006/3555.

Terug naar begin van de pagina