Besluit aanvulling beleidsregel subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (stage en uitwisseling jongeren)

Geldend van 01-06-2007 t/m heden

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 27 maart 2007, nr. DJZ/BR/0325-07, tot aanvulling van een beleidsregel voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (stage en uitwisseling jongeren)

Enig artikel

Voor subsidieverlening in het kader van het programma Stage en uitwisseling voor jongeren geldt in aanvulling op het bij Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 22 februari 2006, nr. DJZ/BR/0201-2006 onder de werkingssfeer van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 gebrachte Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 10 mei 2005, nr. DSI/MY-169/05: Jongeren die vervolgd worden in verband met een misdrijf komen niet in aanmerking voor een stage of uitwisseling ten laste van dit programma.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R.J. Treffers

Terug naar begin van de pagina