Wijzigingsregeling Landbouwkwaliteitsregeling kaas 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 05-04-2007 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 maart 2007, nr. TRCJZ/2007/926, houdende wijziging Landbouwkwaliteitsregeling kaas 2006 in verband met Europese erkenning boerenkaas

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 2, 4, 5 en 6 van het Landbouwkwaliteitsbesluit zuivelproducten;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat de overeenkomstig de Landbouwkwaliteitsregeling kaas 2006 geproduceerde rijksmerken voor boerenkaas nog mogen worden gebruikt tot en met 31 december 2007 in welk geval de in de Landbouwkwaliteitsregeling kaas 2006 gestelde regels onverkort van toepassing zijn.

  • 2 Voor een goede uitvoering van het Landbouwkwaliteitsbesluit geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering en de Landbouwkwaliteitsregeling geografische aanduidingen, oorsprongsbenaming en specificiteitscertificering blijft de wettelijke controlebevoegdheid van de Stichting COKZ ten aanzien van boerenkaas bestaan.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 maart 2007

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina