Besluit inzake verlengbaarheid GSM vergunningen uit 1995

Geldend van 01-05-2007 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 29 maart 2007, nr. DGET 7041858, met betrekking tot de verlengbaarheid van GSM vergunningen die in 1995 zijn verleend

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 13k, zesde lid, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, artikel 11, derde lid, van het Besluit vergunningen mobiele communicatie en de artikelen 2 en 3 van de Regeling vaststelling eenmalig bedrag GSM-vergunningen;

Besluit:

Artikel 1

De op grond van artikel 13a van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen op 15 maart 1995 verleende vergunningen voor GSM zijn na afloop van hun looptijd op 31 maart 2010 verlengbaar tot en met 25 februari 2013.

Artikel 2

De voorschriften en beperkingen waaronder de vergunningen, bedoeld in artikel 1, zijn verleend, blijven bij een verlenging ongewijzigd van kracht.

Artikel 3

Op grond van de aan KPN toegekende frequentieruimte is bij een verlenging van de vergunning KPN € 39.790.372 aan de Staat verschuldigd en is Vodafone op grond van de aan haar toegekende frequentieruimte € 36.581.471 aan de Staat verschuldigd.

Artikel 4

Het door de vergunninghouder verschuldigde bedrag is verdeeld in drie termijnen waarvan jaarlijks één termijn in rekening zal worden gebracht, te beginnen in het jaar 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 maart 2007

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Terug naar begin van de pagina