Besluit uitvoering Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2006

[Regeling vervallen per 31-08-2008.]
Geldend van 25-03-2007 t/m 30-08-2008

Besluit van het Productschap Vee en Vlees van 14 maart 2007 ter uitvoering van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2006 (Besluit uitvoering Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2006)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op de artikelen 4 en 5, derde lid, van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2006;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 31-08-2008]

In gevallen zoals bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2006 en met inachtneming van het in artikel 5, tweede lid, bedoelde bestrijdingsplan, is de voorzitter bevoegd aan een ondernemer de verplichting op te leggen tot het vaccineren tegen de Ziekte van Aujeszky van de op zijn onderneming aanwezige varkens.

Artikel 3

[Vervallen per 31-08-2008]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit uitvoering Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2006.

Artikel 4

[Vervallen per 31-08-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 14 maart 2007

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina