Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (PKP Nicosia 2007)

Geldend van 01-05-2007 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 19 maart 2007, nr. NIC-AZ 2007-04, tot vaststelling van beleidsregels alsmede een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond PKP Nicosia 2007)

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 gelden voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 de volgende beleidsvoornemens:

  • Maximale bijdrage aan een activiteit is € 5.000;

  • Reis- en verblijfkosten bijdragen maximaal 50% van de bijdrage door de Ambassade;

  • De activiteit dient jaarplan ondersteunend en op een breed publiek gericht te zijn, zulks ter beoordeling door de Ambassadeur.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

Ambassadeur te Nicosia

,

J.E. van den Berg

Terug naar begin van de pagina