Omzetbelasting, vrijstelling; beroepsopleidingen

[Regeling vervallen per 01-07-2010.]
Geldend van 01-04-2007 t/m 30-06-2010

Omzetbelasting, vrijstelling; beroepsopleidingen

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit keurt goed dat de keuzemogelijkheid voor BTW-heffing bij bepaalde beroepsopleidingen wordt verlengd in afwachting van nadere regelgeving. Dit uitstel is verleend, omdat momenteel overleg gevoerd wordt met de branche over de vormgeving van de vrijstelling voor het beroepsonderwijs.

2. Keuzemogelijkheid voor BTW-heffing bij bepaalde beroepsopleidingen

[Vervallen per 01-07-2010]

Momenteel wordt overleg gevoerd met de onderwijsbranche over de opzet van de vrijstelling voor het beroepsonderwijs. Er wordt gekeken naar een meer gedifferentieerde invulling van deze vrijstelling. In afwachting van deze aanpassing wordt goedgekeurd dat de keuzemogelijkheid voor BTW-heffing bij bepaalde beroepsopleidingen (zie de besluiten van 24 juni 1993, nr. VB 93/1755 en van 9 december 1993, nr. VB 93/3598) blijft gelden.

3. Gewijzigde regelingen

[Vervallen per 01-07-2010]

Paragraaf 6 van het besluit van 6 november 2006, nr. CPP2006/2506M is met ingang van 1 april 2007 zodanig gewijzigd dat de volgende besluiten tot een nader te bepalen tijdstip in werking blijven:

  • Besluit van 24 juni 1993, nr. VB 93/1755 (Heffing van omzetbelasting met betrekking tot beroepsopleidingen)

  • Besluit van 9 december 1993, nr. VB 93/3598 (Heffing van omzetbelasting met betrekking tot beroepsopleidingen

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 maart 2007

De

Staatssecretaris

van Financiën,
namens deze:
de

directeur-generaal Fiscale Zaken

,

M. Brabers

Terug naar begin van de pagina