Richtlijn voor strafvordering ambtsdwang

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 01-10-2012 t/m 28-02-2015

Richtlijn voor strafvordering ambtsdwang

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Ambtsdwang kan gepleegd worden door geweld of bedreiging met geweld. Deze twee vormen zijn ondergebracht in twee afzonderlijke basisdelicten. Geweld kan bovendien gepleegd worden tegen goederen en/of personen. Als gevolg van het verschil in ernst zijn deze beide vormen ondergebracht in twee afzonderlijke basisdelicten. Indien het geweld of de bedreiging daarmee zich tegen personen richt dient eventueel opgetreden letsel en/of wapengebruik strafverzwarend te worden beoordeeld. Bij ambtsdwang bestaat de mogelijkheid dat tevens sprake is van andere misdrijven, zoals mishandeling in de zin van art. 300 WvSr., dwang in de zin van art. 284 WvSr., bedreiging in de zin van art. 285 WvSr. of vernieling in de zin van art. 350 WvSr. Bij eendaadse samenloop verdient het in ver-band met art. 55 WvSr. de voorkeur voor het zwaarste delict te vervolgen.

Basisdelicten

[Vervallen per 01-03-2015]

– Ambtsdwang door geweld tegen goederen

– Ambtsdwang door geweld tegen personen

– Ambtsdwang door bedreiging met geweld

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Ambtsdwang door geweld tegen goederen

Beschrijving

Ambtsdwang door geweld tegen goederen

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

10 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25%

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Indien er sprake is van een voetbal gerelateerd delict tegen een ambtenaar of andere beroepsoefenaar tijdens een evenement, zal de strafverhoging van deze factor niet worden meegeteld; alsdan zijn alleen de verhogingspercentages genoemd bij de factoren ’slachtoffer kwalificeert de strafmaat’ en ‘in samenhang met een evenement’ van toepassing.

Voetbal gerelateerde normschending

- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Indien bij "ambtsdwang door geweld tegen goederen" sprake is van eendaadse samenloop met andere misdrijven verdient het in verband met art. 55, lid 1 WvSr. de voorkeur te vervolgen voor het zwaarste delict.

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Ambtsdwang door geweld tegen personen

Beschrijving

Ambtsdwang door geweld tegen personen

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

14 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Aard van het letsel

– Geen letsel

0 pt

 

– Licht letsel, zoals blauw oog, bloedneus, tand door de lip, lichte kneuzingen of lichte ontvellingen; letsel waarvoor in de regel geen medische hulp hoeft te worden ingeroepen.

5 pt

(CKT)

– Letsel voor de behandeling waarvan hulp van een eerstelijns arts dient te worden ingeroepen, zoals wonden waarvoor, uit cosmetisch oogpunt minder ernstige, hechtingen nodig zijn, een lichte hersenschudding, zwaardere kneuzingen of ontvellingen

15 pt

(CKT)

– Zwaarder letsel, voor de behandeling waarvan een medisch specialist nodig is. Letsel dat als regel niet wordt begrepen in art. 82 WvSr. zoals gebitsschade, gebroken neus, jukbeen of sleutelbeen, littekens in het gezicht of een zware hersenschudding

30 pt

(DV,CKT)

– Zwaar lichamelijk letsel, zoals bedoeld in art. 82 WvSr. Ook buiten die gevallen kan lichamelijk letsel als zwaar worden beschouwd. Daarbij geldt het criterium dat het letsel voldoende belangrijk is om naar normaal spraakgebruik als zwaar te worden aangemerkt. Van belang zijn daarbij de aard van het letsel, de eventuele noodzaak en aard van medisch ingrijpen en het uitzicht op (volledig) herstel.

50 pt

(DV,CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

(DV) + dagvaarden

Gebruik van een wapen

– Geen wapen

0 pt

 

– Slag- of stootwapen of een als zodanig aan te merken voorwerp.

Overig voor bedreiging/mishandeling geschikt voorwerp/wapen.

20 pt

 

– Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp

40 pt

 

– (Nep)vuurwapen, niet uitsluitend gebruikt als slag- of stootwapen

60 pt

(DV,GS)

(DV) + dagvaarden

(GS) + in beginsel gevangenisstraf

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25%

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Indien er sprake is van een voetbal gerelateerd delict tegen een ambtenaar of andere beroepsoefenaar tijdens een evenement, zal de strafverhoging van deze factor niet worden meegeteld; alsdan zijn alleen de verhogingspercentages genoemd bij de factoren ’slachtoffer kwalificeert de strafmaat’ en ‘in samenhang met een evenement’ van toepassing.

Voetbal gerelateerde normschending

- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Indien bij "ambtsdwang door geweld tegen personen" sprake is van eendaadse samenloop met andere misdrijven verdient het in verband met art. 55, lid 1 WvSr. de voorkeur te vervolgen voor het zwaarste delict.

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Ambtsdwang door bedreiging met geweld

Beschrijving

Ambtsdwang door bedreiging met geweld

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

14 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Gebruik van een wapen

– Geen wapen

0 pt

 

–Slag- of stootwapen of een als zodanig aan te merken voorwerp

Overig voor bedreiging/mishandeling geschikt voorwerp/wapen.

20 pt

 

– Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp

40 pt

 

– (Nep)vuurwapen, niet uitsluitend gebruikt als slag- of stootwapen

60 pt

(DV,GS)

(DV) + dagvaarden

(GS) + in beginsel gevangenisstraf

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+ 0%

– Er is sprake van medeplegen

+ 25%

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Indien er sprake is van een voetbal gerelateerd delict tegen een ambtenaar of andere beroepsoefenaar tijdens een evenement, zal de strafverhoging van deze factor niet worden meegeteld; alsdan zijn alleen de verhogingspercentages genoemd bij de factoren ’slachtoffer kwalificeert de strafmaat’ en ‘in samenhang met een evenement’ van toepassing.

Voetbal gerelateerde normschending

- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+ 0%

– Medeplichtige

- 33%

Poging

– Voltooid delict

+ 0%

– Poging tot plegen

- 33%

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Indien bij "ambtsdwang door bedreiging met geweld" sprake is van eendaadse samenloop met andere misdrijven verdient het in verband met art. 55, lid 1 WvSr. de voorkeur te vervolgen voor het zwaarste delict.

Terug naar begin van de pagina