Richtlijn voor strafvordering verlaten plaats ongeval

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 01-04-2012 t/m 28-02-2015

Richtlijn voor strafvordering verlaten plaats ongeval

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Deze richtlijn heeft betrekking op het verlaten van de plaats van een ongeval, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, art. 7. Naast de normschending sec, dienen de gevolgen van het ongeval daarbij maatgevend te zijn voor de sanctie.

Aard van de richtlijn

Verkeer

Basisdelicten

 • Verlaten plaats ongeval waarbij aan een ander materiële schade is toegebracht

 • Verlaten plaats ongeval waarbij aan een ander letsel is toegebracht

 • Verlaten plaats ongeval waarbij aan een ander materiële schade en letsel is toegebracht

 • Verlaten plaats ongeval waarbij een ander aan wie letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand wordt achtergelaten

Wettekst

Wegenverkeerswet 1994 art. 7

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Verlaten plaats ongeval waarbij aan een ander materiële schade is toegebracht

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het verlaten van de plaats van een ongeval waarbij aan een ander alleen materiële schade is toegebracht.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

10 punten

Strafbeschikking

Op projectbasis. Alleen in kale art. 7 WVW94 zaken in arrondissement Breda.

Basisfactoren

Omvang van de ongevalsschade

 • Geen andere schade dan geringe materiële schade, zoals een deukje of krasje, of geringe schade aan wegmeubilair of beplanting. 0 pt

 • Andere dan hierboven bedoelde schade 20 pt

Delictspecifieke factoren

Geen

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

 • Dader +0 %

 • Medeplichtige –33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

 • Geen recidive +0 %

 • 1 maal +10 %

 • Meermalen +20 % (DV)

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Geen

Speciale regelingen

 • OBM regeling verlaten plaats ongeval

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Verlaten plaats ongeval waarbij aan een ander letsel is toegebracht

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het verlaten van de plaats van een ongeval waarbij aan een ander alleen letsel is toegebracht.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

30 punten

Basisfactoren

Letsel ten gevolge van het ongeval

– Gering letsel, zoals oppervlakkige schaafwonden en ontvellingen, oppervlakkige snijwondjes, haematomen en lichte kneuzingen.

0 pt

– Andere, ernstiger, blessures dan bovengenoemd, die niet de dood van het slachtoffer tot gevolg hebben gehad

60 pt

– Blessures die de dood van het slacht offer tot gevolg hebben gehad

120 pt

Delictspecifieke factoren

Geen

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+50 %

– Meermalen

+100 %

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

 • OBM regeling verlaten plaats ongeval

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Verlaten plaats ongeval waarbij aan een ander materiële schade en letsel is toegebracht

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het verlaten van de plaats van een ongeval waarbij aan een ander zowel materiële schade als letsel is toegebracht.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

40 punten

Basisfactoren

Omvang van de ongevalsschade

– Geen andere schade dan geringe materiële schade, zoals een deukje of krasje,of geringe schade aan wegmeubilair of beplanting.

0 pt

– Andere dan hierboven bedoelde schade

20 pt

Letsel ten gevolge van het ongeval

– Gering letsel, zoals oppervlakkige schaafwonden en ontvellingen, oppervlakkige snijwondjes, haematomen en lichte kneuzingen.

0 pt

– Andere, ernstiger, blessures dan bovengenoemd, die niet de dood van het slachtoffer tot gevolg hebben gehad

60 pt

– Blessures die de dood van het slachtoffer tot gevolg hebben gehad

120 pt

Delictspecifieke factoren

Geen

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+50 %

– Meermalen

+100 %

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

 • OBM regeling verlaten plaats ongeval

Bijzonderheden

Geen

Baisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Verlaten plaats ongeval waarbij een ander aan wie letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand wordt achtergelaten

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het verlaten van de plaats van een ongeval waarbij een ander, aan wie letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand wordt achtergelaten.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

180 punten

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+50 %

– Meermalen

+100 %

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

 • OBM regeling verlaten plaats ongeval

Bijzonderheden

Geen

Terug naar begin van de pagina