Richtlijn voor strafvordering verzet bij aanhouding

[Regeling vervallen per 01-11-2012.]
Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 19-06-2000 t/m 31-10-2012

Richtlijn voor strafvordering verzet bij aanhouding

Beschrijving

[Regeling vervallen per 01-11-2012]

Deze richtlijn heeft betrekking op verzet bij aanhouding. Dit verzet kan zich richten tegen goederen en/of tegen personen. Indien het verzet zich richt tegen personen kan dat ofwel door middel van bedreiging met geweld geschieden ofwel door het daadwerkelijk gebruik van geweld. Indien letsel wordt veroorzaakt dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld, afhankelijk van de omvang van het veroorzaakte letsel. Indien een wapen wordt gebruikt dient dat strafverzwarend te worden beoordeeld, waarbij het criterium de gevaarzetting van het wapen dient te zijn.

Basisdelict

[Regeling vervallen per 01-11-2012]

Verzet met geweld tegen goederen

Beschrijving

Dit basisdelict heeft betrekking op verzet met geweld tegen goederen. Indien (tevens) sprake is van geweld tegen personen, dan wel bedreiging met geweld dient op basis van dat basisdelict te worden beoordeeld.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

6 punten

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

In samenhang met een sportevenement

– Geen sprake van samenhang met een sportevenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een sportevenement

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

 

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

– Schaderegeling

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Regeling vervallen per 01-11-2012]

Verzet met geweld tegen personen

Beschrijving

Dit basisdelict heeft betrekking op verzet met geweld tegen personen.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

10 punten

Basisfactoren

Aard van het letsel

– Geen letsel

0 pt

– Licht letsel, zoals blauw oog, bloedneus, tand door de lip, lichte kneuzingen of lichte ontvellingen; letsel waarvoor in de regel geen medische hulp hoeft te worden ingeroepen.

3 pt

– Letsel voor de behandeling waarvan hulp van een eerstelijns arts dient te worden ingeroepen,

zoals wonden waarvoor, uit cosmetisch oogpunt minder ernstige, hechtingen nodig zijn, een lichte hersenschudding, zwaardere kneuzingen of ontvellingen

8 pt

– Zwaarder letsel, voor de behandeling waarvan een medisch specialist nodig is. Letsel dat als regel niet wordt begrepen in art. 82 WvSr. zoals gebitsschade, gebroken neus, jukbeen of sleutelbeen, littekens in het gezicht of een zware hersenschudding

21 pt

– Zwaar lichamelijk letsel, zoals bedoeld in art. 82 WvSr.

35 pt

Gebruik van een wapen

– Geen wapen

0 pt

– Slag- of stootwapen of een als zodanig aan te merken voorwerp. Overig voor bedreiging/mishandeling geschikt voorwerp/wapen.

7 pt

– Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp

17 pt

– (Nep)vuurwapen, niet uitsluitend gebruikt als slag- of stootwapen

52 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

In samenhang met een sportevenement

– Geen sprake van samenhang met een sportevenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een sportevenement

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

 

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

– Schaderegeling

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Regeling vervallen per 01-11-2012]

Verzet met bedreiging met geweld

Beschrijving

Dit basisdelict heeft betrekking op verzet met bedreiging met geweld.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

10 punten

Basisfactoren

Gebruik van een wapen

– Geen wapen

0 pt

– Slag- of stootwapen of een als zodanig aan te merken voorwerp. Overig voor bedreiging/mishandeling geschikt voorwerp/wapen.

7 pt

– Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp

17 pt

– (Nep)vuurwapen, niet uitsluitend gebruikt als slag- of stootwapen

52 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

In samenhang met een sportevenement

– Geen sprake van samenhang met een sportevenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een sportevenement

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

 

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Naar boven