Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 29-03-2009.]
Geldend van 18-03-2007 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 1 november 2006, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de vleeswarenindustrie voor het jaar 2007 (Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2007)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op de artikelen, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikelen 10 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;

Besluit:

Artikel 1

Artikel 2

 • 1 De ondernemer is over het kalenderjaar 2007 op de grondslag van de behaalde omzet, ten behoeve van het o & o fonds, een heffing verschuldigd naar het navolgende tarief:

  Omzet

             

  Tarief

  Van

  0,–

  tot en met

  45.000,–

  88,–

  Vanaf

  45.001,–

  tot en met

  225.000,–

  136,–

  Vanaf

  225.001,–

  tot en met

  450.000,–

  169,–

  Vanaf

  450.001,–

  tot en met

  900.000,–

  230,–

  Vanaf

  900.001,–

  tot en met

  2.250.000,–

  396,–

  Vanaf

  2.250.001,–

  tot en met

  4.500.000,–

  623,–

  Vanaf

  4.500.001,–

  tot en met

  7.000.000,–

  822,–

  Vanaf

  7.000.001,–

  tot en met

  9.000.000,–

  984,–

  Vanaf

  9.000.001,–

  tot en met

  14.000.000,–

  1218,–

  Vanaf

  14.000.001,–

  tot en met

  27.000.000,–

  1677,–

   

  27.000.001,–

  tot en met

  50.000.000,–

  1973,–

       

  en meer dan

  50.000.000,–

  2267,–

 • 2 De ondernemer die na 1 januari 2007 aangevangen heeft een onderneming te drijven is een heffing verschuldigd ter hoogte van € 88,–.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer is over het kalenderjaar 2007 op de grondslag van de behaalde omzet voorts een heffing ten behoeve van het fonds sociale aangelegenheden verschuldigd naar het navolgende tarief:

  Omzet

             

  Tarief

  Van

  0,–

  tot en met

  45.000,–

  58,–

  Vanaf

  45.001,–

  tot en met

  225.000,–

  89,–

  Vanaf

  225.001,–

  tot en met

  450.000,–

  110,–

  Vanaf

  450.001,–

  tot en met

  900.000,–

  150,–

  Vanaf

  900.001,–

  tot en met

  2.250.000,–

  258,–

  Vanaf

  2.250.001,–

  tot en met

  4.500.000,–

  406,–

  Vanaf

  4.500.001,–

  tot en met

  7.000.000,–

  536,–

  Vanaf

  7.000.001,–

  tot en met

  9.000.000,–

  641,–

  Vanaf

  9.000.001,–

  tot en met

  14.000.000,–

  794,–

  Vanaf

  14.000.001,–

  tot en met

  27.000.000,–

  1093,–

   

  27.000.001,–

  tot en met

  50.000.000,–

  1286,–

       

  en meer dan

  50.000.000,–

  1774,–

 • 2 De ondernemer die na 1 januari 2007 aangevangen heeft een onderneming te drijven is

  een heffing verschuldigd ter hoogte van € 58,–.

Artikel 4

 • 1 Aan de ondernemer, die contributie heeft betaald als lid of indirect lid van een overeenkomstig het derde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op het bedrag dat hij in totaal aan heffing verschuldigd is op grond van deze verordening en de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2007.

 • 2 De aftrek beloopt 50% van het bedrag dat de ondernemer als contributie aan de betreffende ondernemersorganisatie over het jaar 2007 heeft betaald, tot ten hoogste de helft van hetgeen hij in totaal over het jaar 2007 aan heffingen is verschuldigd, op grond van de in het eerste lid genoemde heffingsverordeningen.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregels Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad.

Artikel 6

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2007.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst wordt uitgegeven na 1 januari 2007, dan treedt zij in werking op de tweede dag na de dag van publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2007.

Zoetermeer, 1 november 2006

J.J. Ramekers

voorzitter

,

S.B.M. Jongerius

secretaris

,

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 12 maart 2007 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij beschikking van 5 maart 2007, nr. TRCJZ/2006/3544.

Terug naar begin van de pagina