Besluit aanwijzing vervoersdienst regionaal openbaar vervoer per trein Stadsregio Rotterdam

Geldend van 23-03-2007 t/m heden

Besluit tot aanwijzing vervoersdienst waarvoor het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Rotterdam bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

In overeenstemming met het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Rotterdam;

Gelet op artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Rotterdam is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:

    Vervoersdienst:

    Stations:

    Rotterdam CS - Hoek van Holland Strand

    Rotterdam CS - Schiedam Centrum - Schiedam Nieuwland - Vlaardingen Oost - Vlaardingen Centrum - Vlaardingen West - Maassluis - Maassluis West - Hoek van Holland Haven – Hoek van Holland Strand

  • 3 De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein met ingang van 9 december 2007.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina