Richtlijn voor strafvordering winkeldiefstal

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 17-04-2012 t/m 28-02-2015

Richtlijn voor strafvordering winkeldiefstal

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Deze richtlijn ziet zowel op de diefstal van winkelgoederen als op de verduistering van winkelgoederen en ’omprijzen’. Aangezien deze drie delicten uitermate veel overeenkomst vertonen, met het doel het bereiken van economisch voordeel door (een deel van) de waarde van winkelgoederen niet te voldoen, worden ze binnen deze richtlijn op dezelfde wijze afgedaan. Om toch onderscheid te kunnen maken zijn ze evenwel in verschillende basisdelicten benoemd. De waarde van de (beoogde) goederen (bij omprijzen het verschil in prijs) dient mee te wegen in de sanctiebepaling. Overigens moet daarbij wel worden opgemerkt dat van daadwerkelijk genoten voordeel veelal geen sprake zal zijn: dikwijls blijven de goederen achter in de winkel of worden alsnog betaald òf dient, als de gestolen/verduisterde goederen niet kunnen worden achterhaald dan wel zijn beschadigd, schadevergoeding plaats te vinden.

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Diefstal van winkelgoederen

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Het zich wederrechtelijk toeëigenen van één of meer winkelgoederen. Indien binnen één winkel of warenhuis meer artikelen worden gestolen en/of verduisterd en/of omgeprijsd dient dit te worden beoordeeld als één voortgezette handeling. Indien het meer artikelen in verschillende winkels betreft dient dit te worden beoordeeld als separate delicten.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

6 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Categorie economische waarde van de (beoogde) goederen

– Tot en met € 50

0 pt

– Van € 50 tot en met € 120

4 pt

– € 120 of meer

4 pt

Indien de economische waarde van de beoogde goederen relatief laag is, bestaat bij een aantal delicten, zoals de winkeldiefstal, in principe de mogelijkheid om een politietransactie aan te bieden. Voor die delicten is gekozen voor een stapsgewijze invloed volgens een beperkt aantal schijven. Indien het bedrag echter groter is dan € 120 wordt voor het delict geen transactie meer door de politie aangeboden. In dat geval speelt de economische waarde van de beoogde goederen op evenredige wijze mee bij het bepalen van het aantal strafpunten. Ook voor andere delicten waar de economische waarde een rol speelt is gekozen voor deze opbouw.

Economische waarde van de (beoogde) goederen

- Schijf 1: het gedeelte tussen € 120 en € 1200

bedrag gedeeld door 60 pt

- Schijf 2: het gedeelte tussen € 1200 en € 5000

bedrag gedeeld door 250 pt

- Schijf 3: het gedeelte boven € 5000

bedrag gedeeld door 500 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen: +0 %

 • Er is sprake van medeplegen: +25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

 • Dader: +0 %

 • Medeplichtige : -33 %

Poging

 • Voltooid delict: +0 %

 • Poging tot plegen -33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Verduistering van winkelgoederen

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Het zich wederrechtelijk toeëigenen van één of meer winkelgoederen die de verdachte, anders dan door een misdrijf, onder zich heeft. Indien binnen één winkel of warenhuis meer artikelen worden gestolen en/of verduisterd en/of omgeprijsd dient dit te worden beoordeeld als één voortgezette handeling. Indien het meer artikelen in verschillende winkels betreft dient dit te worden beoordeeld als separate delicten.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

6 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Categorie economische waarde van de (beoogde) goederen

– Tot en met € 50

0 pt

– Van € 50 tot en met € 120

4 pt

– € 120 of meer

4 pt

Indien de economische waarde van de beoogde goederen relatief laag is, bestaat bij een aantal delicten, zoals de winkeldiefstal, in principe de mogelijkheid om een politietransactie aan te bieden. Voor die delicten is gekozen voor een stapsgewijze invloed volgens een beperkt aantal schijven. Indien het bedrag echter groter is dan € 120 wordt voor het delict geen transactie meer door de politie aangeboden. In dat geval speelt de economische waarde van de beoogde goederen op evenredige wijze mee bij het bepalen van het aantal strafpunten. Ook voor andere delicten waar de economische waarde een rol speelt is gekozen voor deze opbouw.

Economische waarde van de (beoogde) goederen

- Schijf 1: het gedeelte tussen € 120 en € 1200

bedrag gedeeld door 60 pt

- Schijf 2: het gedeelte tussen € 1200 en € 5000

bedrag gedeeld door 250 pt

- Schijf 3: het gedeelte boven € 5000

bedrag gedeeld door 500 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen: +0 %

 • Er is sprake van medeplegen: +25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

 • Dader: +0 %

 • Medeplichtige: -33 %

Poging

 • Voltooid delict: +0 %

 • Poging tot plegen: -33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Omprijzen

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Het omprijzen van één of meer winkelgoederen. Indien binnen één winkel of warenhuis meer artikelen worden gestolen en/of verduisterd en/of omgeprijsd dient dit te worden beoordeeld als één voortgezette handeling. Indien het meer artikelen in verschillende winkels betreft dient dit te worden beoordeeld als separate delicten.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

6 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Categorie economische waarde van de (beoogde) goederen

– Tot en met € 50

0 pt

– Van € 50 tot en met € 120

4 pt

– € 120 of meer

4 pt

Indien de economische waarde van de beoogde goederen relatief laag is, bestaat bij een aantal delicten, zoals de winkeldiefstal, in principe de mogelijkheid om een politietransactie aan te bieden. Voor die delicten is gekozen voor een stapsgewijze invloed volgens een beperkt aantal schijven. Indien het bedrag echter groter is dan € 120 wordt voor het delict geen transactie meer door de politie aangeboden. In dat geval speelt de economische waarde van de beoogde goederen op evenredige wijze mee bij het bepalen van het aantal strafpunten. Ook voor andere delicten waar de economische waarde een rol speelt is gekozen voor deze opbouw.

Economische waarde van de (beoogde) goederen

- Schijf 1: het gedeelte tussen € 120 en € 1200

bedrag gedeeld door 60 pt

- Schijf 2: het gedeelte tussen € 1200 en € 5000

bedrag gedeeld door 250 pt

- Schijf 3: het gedeelte boven € 5000

bedrag gedeeld door 500 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen: +0 %

 • Er is sprake van medeplegen: +25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

 • Dader: +0 %

 • Medeplichtige: -33 %

Poging

 • Voltooid delict: +0 %

 • Poging tot plegen: -33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Terug naar begin van de pagina