Richtlijn voor strafvordering Wet wapens en munitie

[Regeling vervallen per 01-03-2012.]
Geldend van 26-08-2009 t/m 29-02-2012

Richtlijn voor strafvordering Wet wapens en munitie

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2012]

Deze richtlijn ziet op de strafvordering met betrekking tot misdrijven (en enkele overtredingen), gepleegd ten aanzien van de Wet Wapens en Munitie. Daar waar sprake is van in- en uitvoer en bewerken op commerciële basis zal steeds onvoorwaardelijke gevangenisstraf geïndiceerd zijn. Andere handelingen op commerciële basis indiceren eveneens een maatwerk beoordeling. Een nadere uitwerking is niet opgenomen in deze richtlijn aangezien de voor de strafmaat relevante omstandigheden waaronder deze feiten gepleegd worden te grote verschillen vertonen. Bij de beoordeling van delicten met betrekking tot de Wet Wapens en Munitie wordt primair beoordeeld op basis van de handeling en de globale gevaarzetting van het wapen. De verschillende wapens zijn daartoe in een vijftal gecategoriseerd. In een aantal situaties speelt, naast de standaard beoordelingsfactoren als medeplegen en recidive, een beperkt aantal specifieke factoren een rol bij de beoordeling. Deze zien dan op de specifieke gevaarzetting van de situatie waarin het delict is gepleegd. In geval van transactie dient afstand altijd als aanvullende voorwaarde te worden gesteld. In geval van dagvaarding dient altijd verbeurdverklaring gevorderd te worden.

Basisdelicten

[Vervallen per 01-03-2012]

 • Overdragen en verhandelen met betrekking tot de in lijst 1 genoemde wapens

 • Overdragen en verhandelen met betrekking tot de in lijst 2 genoemde wapens

 • Overdragen en verhandelen met betrekking tot de in lijst 3 genoemde wapens

 • Overdragen en verhandelen met betrekking tot de in lijst 4 genoemde wapens

 • Overdragen en verhandelen met betrekking tot de in lijst 5 genoemde wapens

 • Voorhanden hebben, opslaan, vervoeren en verkrijgen met betrekking tot de in lijst 1 genoemde wapens

 • Voorhanden hebben, opslaan, vervoeren en verkrijgen met betrekking tot de in lijst 2 genoemde wapens

 • Voorhanden hebben, opslaan, vervoeren en verkrijgen met betrekking tot de in lijst 3 genoemde wapens

 • Voorhanden hebben, opslaan, vervoeren en verkrijgen met betrekking tot de in lijst 4 genoemde wapens

 • Voorhanden hebben, opslaan, vervoeren en verkrijgen met betrekking tot de in lijst 5 genoemde wapens

 • Dragen, overdragen zonder inontvangstneming verlof tot verkrijging, wijziging bestemming zonder consent, als hobbyist bewerken, herstellen, transformeren met betrekking tot de wapens, genoemd in lijst 1.

 • Dragen, overdragen zonder inontvangstneming verlof tot verkrijging, wijziging bestemming zonder consent, als hobbyist bewerken, herstellen, transformeren met betrekking tot de wapens, genoemd in lijst 2.

 • Dragen, overdragen zonder inontvangstneming verlof tot verkrijging, wijziging bestemming zonder consent, als hobbyist bewerken, herstellen, transformeren met betrekking tot de wapens, genoemd in lijst 3.

 • Dragen, overdragen zonder inontvangstneming verlof tot verkrijging, wijziging bestemming zonder consent, als hobbyist bewerken, herstellen, transformeren met betrekking tot de wapens, genoemd in lijst 4.

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2012]

Overdragen en verhandelen met betrekking tot de in lijst 1 genoemde wapens

[Vervallen per 01-03-2012]

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het incidenteel overdragen of verhandelen van een wapen, genoemd in lijst 1 en dus niet om het bedrijfsmatig dan wel op commerciële basis overdragen of verhandelen.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

10 punten

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

In samenhang met een sportevenement

– Geen sprake van samenhang met een sportevenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een sportevenement

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

 

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2012]

Overdragen en verhandelen met betrekking tot de in lijst 2 genoemde wapens

[Vervallen per 01-03-2012]

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het incidenteel overdragen of verhandelen van een wapen, genoemd in lijst 2 en dus niet om het bedrijfsmatig dan wel op commerciële basis overdragen of verhandelen.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

15 punten

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

In samenhang met een sportevenement

– Geen sprake van samenhang met een sportevenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een sportevenement

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

 

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2012]

Overdragen en verhandelen met betrekking tot de in lijst 3 genoemde wapens

[Vervallen per 01-03-2012]

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het incidenteel overdragen of verhandelen van een wapen, genoemd in lijst 3 en dus niet om het bedrijfsmatig dan wel op commerciële basis overdragen of verhandelen.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

60 punten

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

In samenhang met een sportevenement

– Geen sprake van samenhang met een sportevenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een sportevenement

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

 

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2012]

Overdragen en verhandelen met betrekking tot de in lijst 4 genoemde wapens

[Vervallen per 01-03-2012]

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het incidenteel overdragen of verhandelen van een wapen, genoemd in lijst 4 en dus niet om het bedrijfsmatig dan wel op commerciële basis overdragen of verhandelen.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

90 punten

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

In samenhang met een sportevenement

– Geen sprake van samenhang met een sportevenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een sportevenement

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

 

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2012]

Overdragen en verhandelen met betrekking tot de in lijst 5 genoemde wapens

[Vervallen per 01-03-2012]

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het incidenteel overdragen of verhandelen van een wapen, genoemd in lijst 5 en dus niet om het bedrijfsmatig dan wel op commerciële basis overdragen of verhandelen.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

360 punten

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

In samenhang met een sportevenement

– Geen sprake van samenhang met een sportevenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een sportevenement

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

 

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2012]

Voorhanden hebben, opslaan, vervoeren en verkrijgen met betrekking tot de in lijst 1 genoemde wapens

[Vervallen per 01-03-2012]

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het voorhanden hebben, opslaan, vervoeren en verkrijgen met betrekking tot de in lijst 1 genoemde wapens. Het gaat daarbij om incidentele, niet bedrijfsmatige handelingen.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

6 punten

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Onder bedenkelijke omstandigheden voorhanden hebben of dragen

– Er is geen sprake van bedenkelijke omstandigheden

+0 %

– Er is sprake van bedenkelijke omstandigheden

+50 %

Gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

– Er is geen sprake van gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

+0 %

– Er is sprake van gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

+50 %

Bijzonder wapen

– Er is geen sprake van een oud of onbruikbaar wapen of verzamelobject

+0 %

– Er is sprake van een oud of onbruikbaar wapen of verzamelobject

-50 %

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

In samenhang met een sportevenement

– Geen sprake van samenhang met een sportevenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een sportevenement

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

 

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2012]

Voorhanden hebben, opslaan, vervoeren en verkrijgen met betrekking tot de in lijst 2 genoemde wapens

[Vervallen per 01-03-2012]

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het voorhanden hebben, opslaan, vervoeren en verkrijgen met betrekking tot de in lijst 2 genoemde wapens. Het gaat daarbij om incidentele, niet bedrijfsmatige handelingen.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

10 punten

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Onder bedenkelijke omstandigheden voorhanden hebben of dragen

– Er is geen sprake van bedenkelijke omstandigheden

+0 %

– Er is sprake van bedenkelijke omstandigheden

+50 %

Gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

– Er is geen sprake van gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

+0 %

– Er is sprake van gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

+50 %

Bijzonder wapen

– Er is geen sprake van een oud of onbruikbaar wapen of verzamelobject

+0 %

– Er is sprake van een oud of onbruikbaar wapen of verzamelobject

-50 %

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

In samenhang met een sportevenement

– Geen sprake van samenhang met een sportevenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een sportevenement

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

 

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2012]

Voorhanden hebben, opslaan, vervoeren en verkrijgen met betrekking tot de in lijst 3 genoemde wapens

[Vervallen per 01-03-2012]

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het voorhanden hebben, opslaan, vervoeren en verkrijgen met betrekking tot de in lijst 3 genoemde wapens. Het gaat daarbij om incidentele, niet bedrijfsmatige handelingen.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

42 punten

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Onder bedenkelijke omstandigheden voorhanden hebben of dragen

– Er is geen sprake van bedenkelijke omstandigheden

+0 %

– Er is sprake van bedenkelijke omstandigheden

+50 %

Gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

– Er is geen sprake van gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

+0 %

– Er is sprake van gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

+50 %

Bijzonder wapen

– Er is geen sprake van een oud of onbruikbaar wapen of verzamelobject

+0 %

– Er is sprake van een oud of onbruikbaar wapen of verzamelobject

-50 %

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

In samenhang met een sportevenement

– Geen sprake van samenhang met een sportevenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een sportevenement

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

 

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2012]

Voorhanden hebben, opslaan, vervoeren en verkrijgen met betrekking tot de in lijst 4 genoemde wapens

[Vervallen per 01-03-2012]

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het voorhanden hebben, opslaan, vervoeren en verkrijgen met betrekking tot de in lijst 4 genoemde wapens. Het gaat daarbij om incidentele, niet bedrijfsmatige handelingen.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

90 punten

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Onder bedenkelijke omstandigheden voorhanden hebben of dragen

– Er is geen sprake van bedenkelijke omstandigheden

+0 %

– Er is sprake van bedenkelijke omstandigheden

+50 %

Gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

– Er is geen sprake van gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

+0 %

– Er is sprake van gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

+50 %

Bijzonder wapen

– Er is geen sprake van een oud of onbruikbaar wapen of verzamelobject

+0 %

– Er is sprake van een oud of onbruikbaar wapen of verzamelobject

-50 %

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

In samenhang met een sportevenement

– Geen sprake van samenhang met een sportevenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een sportevenement

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

 

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2012]

Voorhanden hebben, opslaan, vervoeren en verkrijgen met betrekking tot de in lijst 5 genoemde wapens

[Vervallen per 01-03-2012]

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het voorhanden hebben, opslaan, vervoeren en verkrijgen met betrekking tot de in lijst 5 genoemde wapens. Het gaat daarbij om incidentele, niet bedrijfsmatige handelingen.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

180 punten

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Onder bedenkelijke omstandigheden voorhanden hebben of dragen

– Er is geen sprake van bedenkelijke omstandigheden

+0 %

– Er is sprake van bedenkelijke omstandigheden

+50 %

Gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

– Er is geen sprake van gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

+0 %

– Er is sprake van gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

+50 %

Bijzonder wapen

Er is geen sprake van een oud of onbruikbaar wapen of verzamelobject

+0 %

– Er is sprake van een oud of onbruikbaar wapen of verzamelobject

-50 %

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

In samenhang met een sportevenement

– Geen sprake van samenhang met een sportevenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een sportevenement

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

 

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2012]

Dragen, overdragen zonder inontvangstneming verlof tot verkrijging, wijziging bestemming zonder consent, als hobbyist bewerken, herstellen, transformeren met betrekking tot de wapens, genoemd in lijst 1

[Vervallen per 01-03-2012]

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het dragen, overdragen zonder inontvangstneming verlof tot verkrijging, wijziging bestemming zonder consent, als hobbyist bewerken, herstellen, transformeren met betrekking tot de wapens, genoemd in lijst 1.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

3 punten

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Onder bedenkelijke omstandigheden voorhanden hebben of dragen

– Er is geen sprake van bedenkelijke omstandigheden

+0 %

– Er is sprake van bedenkelijke omstandigheden

+50 %

Gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

– Er is geen sprake van gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

+0 %

– Er is sprake van gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

+50 %

Bijzonder wapen

– Er is geen sprake van een oud of onbruikbaar wapen of verzamelobject

+0 %

– Er is sprake van een oud of onbruikbaar wapen of verzamelobject

-50 %

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

In samenhang met een sportevenement

– Geen sprake van samenhang met een sportevenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een sportevenement

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

 

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2012]

Dragen, overdragen zonder inontvangstneming verlof tot verkrijging, wijziging bestemming zonder consent, als hobbyist bewerken, herstellen, transformeren met betrekking tot de wapens, genoemd in lijst 2

[Vervallen per 01-03-2012]

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het dragen, overdragen zonder inontvangstneming verlof tot verkrijging, wijziging bestemming zonder consent, als hobbyist bewerken, herstellen, transformeren met betrekking tot de wapens, genoemd in lijst 2.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

6 punten

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Onder bedenkelijke omstandigheden voorhanden hebben of dragen

– Er is geen sprake van bedenkelijke omstandigheden

+0 %

– Er is sprake van bedenkelijke omstandigheden

+50 %

Gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

– Er is geen sprake van gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

+0 %

– Er is sprake van gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

+50 %

Bijzonder wapen

Er is geen sprake van een oud of onbruikbaar wapen of verzamelobject

+0 %

– Er is sprake van een oud of onbruikbaar wapen of verzamelobject

-50 %

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

In samenhang met een sportevenement

– Geen sprake van samenhang met een sportevenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een sportevenement

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

 

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2012]

Dragen, overdragen zonder inontvangstneming verlof tot verkrijging, wijziging bestemming zonder consent, als hobbyist bewerken, herstellen, transformeren met betrekking tot de wapens, genoemd in lijst 3

[Vervallen per 01-03-2012]

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het dragen, overdragen zonder inontvangstneming verlof tot verkrijging, wijziging bestemming zonder consent, als hobbyist bewerken, herstellen, transformeren met betrekking tot de wapens, genoemd in lijst 3.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

15 punten

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Onder bedenkelijke omstandigheden voorhanden hebben of dragen

– Er is geen sprake van bedenkelijke omstandigheden

+0 %

– Er is sprake van bedenkelijke omstandigheden

+50 %

Gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

– Er is geen sprake van gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

+0 %

– Er is sprake van gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

+50 %

Bijzonder wapen

– Er is geen sprake van een oud of onbruikbaar wapen of verzamelobject

+0 %

– Er is sprake van een oud of onbruikbaar wapen of verzamelobject

-50 %

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

In samenhang met een sportevenement

– Geen sprake van samenhang met een sportevenement

+0 %

Er is sprake van samenhang met een sportevenement

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

 

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2012]

Dragen, overdragen zonder inontvangstneming verlof tot verkrijging, wijziging bestemming zonder consent, als hobbyist bewerken, herstellen, transformeren met betrekking tot de wapens, genoemd in lijst 4

[Vervallen per 01-03-2012]

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het dragen, overdragen zonder inontvangstneming verlof tot verkrijging, wijziging bestemming zonder consent, als hobbyist bewerken, herstellen, transformeren met betrekking tot de wapens, genoemd in lijst 4.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

15 punten

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Onder bedenkelijke omstandigheden voorhanden hebben of dragen

– Er is geen sprake van bedenkelijke omstandigheden

+0 %

– Er is sprake van bedenkelijke omstandigheden

+50 %

Gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

– Er is geen sprake van gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

+0 %

– Er is sprake van gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

+50 %

Bijzonder wapen

– Er is geen sprake van een oud of onbruikbaar wapen of verzamelobject

+0 %

– Er is sprake van een oud of onbruikbaar wapen of verzamelobject

-50 %

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

Er is sprake van medeplegen

+25 %

In samenhang met een sportevenement

– Geen sprake van samenhang met een sportevenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een sportevenement

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

 

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Lijst 1 behorende bij de richtlijn Wet Wapens en Munitie

[Vervallen per 01-03-2012]

Beschrijving

Deze lijst bevat de benamingen van de wapens zoals die in de richtlijn wet wapens en munitie worden beschreven en die geplaatst zijn op lijst 1. Deze indeling is gebaseerd op de globale gevaarzetting van het betreffende wapen.

Lijst

 • alarmpistool

 • alarmrevolver

 • bajonet

 • boksbeugel

 • degen

 • degenstok

 • dolk

 • gasdrukgeweer

 • gasdrukpistool

 • gasdrukrevolver

 • katapult

 • luchtbuks

 • luchtpistool

 • nabootsingen bestaande schietwapens

 • nabootsingen voor ontploffing bestemde voorwerpen

 • nunchaku-wapen

 • opvouwbare messen langer dan 28 cm.

 • paintballgeweer

 • paintballpistool

 • paintballrevolver

 • ploertendoder

 • replica niet schietend

 • sabel

 • speelgoedpistool

 • speelgoedrevolver

 • stiletto cat. I.1

 • stiletto cat. I.7

 • valmes

 • veerdrukgeweer

 • veerdrukpistool

 • veerdrukrevolver

 • verfbalgeweer

 • verfbalpistool

 • verfbalrevolver

 • vilmes

 • vlindermes

 • werpmes

 • werpster

 • windroer

 • wapenstok

 • wurgstok

 • zwaard

Lijst 2 behorende bij de richtlijn Wet Wapens en Munitie

[Vervallen per 01-03-2012]

Beschrijving

Deze lijst bevat de benamingen van de wapens zoals die in de richtlijn wet wapens en munitie worden beschreven en die geplaatst zijn op lijst 2. Deze indeling is gebaseerd op de globale gevaarzetting van het betreffende wapen.

Lijst

 • electronische wapenstok

 • electroschock wapen

 • gaspistool

 • gasrevolver

 • geluiddemper

 • paralyzer

 • stroomstok

 • stroomstootwapens

 • traangasbusje

 • wapenstok electrisch

Lijst 3 behorende bij de richtlijn Wet Wapens en Munitie

[Vervallen per 01-03-2012]

Beschrijving

Deze lijst bevat de benamingen van de wapens zoals die in de richtlijn wet wapens en munitie worden beschreven en die geplaatst zijn op lijst 3. Deze indeling is gebaseerd op de globale gevaarzetting van het betreffende wapen.

Lijst

 • geweer

 • karabijn

 • landmijn

 • lichtkogelpistool

 • opvouwbare schietwapens

 • replica schietend

 • revolvergeweer

 • verdovingsgeweer

Lijst 4 behorende bij de richtlijn Wet Wapens en Munitie

[Vervallen per 01-03-2012]

Beschrijving

Deze lijst bevat de benamingen van de wapens zoals die in de richtlijn wet wapens en munitie worden beschreven en die geplaatst zijn op lijst 4. Deze indeling is gebaseerd op de globale gevaarzetting van het betreffende wapen.

Lijst

 • handgranaat

 • jachtgeweer

 • molotov-cocktail

 • pistool

 • revolver

 • riotgun

 • schietballpoint

 • schietstok

 • uitneembare schietwapens

 • verstikkende wapens

 • weerloosmakende stof verspreidende wapens

Lijst 5 behorende bij de richtlijn Wet Wapens en Munitie

[Vervallen per 01-03-2012]

Beschrijving

Deze lijst bevat de benamingen van de wapens zoals die in de richtlijn wet wapens en munitie worden beschreven en die geplaatst zijn op lijst 4. Deze indeling is gebaseerd op de globale gevaarzetting van het betreffende wapen.

Lijst

 • machinegeweer

 • machinepistool

 • mitrailleur

 • pistoolmitrailleur

Totaaloverzicht basispunten bij de richtlijn wet wapens en munitie

[Vervallen per 01-03-2012]

Beschrijving

Dit totaaloverzicht geeft per wapen aan of de betreffende handeling met het wapen volgens de richtlijn afgedaan kan worden en in welke lijst, c.q. globale gevaarzetting het wapen is ingedeeld. Afhankelijk van het soort wapen en de handeling krijgt het delict in de regel een bepaald aantal basispunten toegekend. Let wel : bepaalde combinaties zijn niet van toepassing. Tevens wordt in sommige gevallen maatwerk geïndiceerd. Zie voor een bepaling van het aantal basispunten en de indicatie voor de eventuele toepassing van maatwerk voor een specifiek wapen de overzichtstabel.

Algemene indeling basispunten :

 

Cluster II

Cluster III

Cluster IV

Lijst 1

10

6

3

Lijst 2

15

10

6

Lijst 3

60

42

15

Lijst 4

90

60

15

Lijst 5

360

180

 

N.B. In geval van transactie dient afstand altijd als aanvullende voorwaarde te worden gesteld.In geval van dagvaarding dient altijd verbeurdverklaring gevorderd te worden.

In navolgend overzicht staat per wapen aangegeven in welke categorie voor wat betreft de gevaarzetting het wapen valt en of er sprake is van een maatwerk beoordeling. In de laatste kolom staat vermeld in welke categorie volgens de WWM het wapen (normaliter) valt.

De volgende betekenis wordt aan de verschillende kolommen toegekend :

Wapen

De benaming/beschrijving van het wapen

Lijst

Geeft aan in welke lijst het wapen wordt ingedeeld op basis van de gevaarzetting van het wapen.

I

Cluster handelingen I

Doen binnenkomen, doen uitgaan, bewerken, herstellen en transformeren in de zin van bedrijfsmatige fabricage. Met betrekking tot deze groep van handelingen worden geentransactiebedragen of eisen ter zitting genoemd omdat de, voor de strafmaat relevante, omstandigheden waaronder de strafbare feiten gepleegd worden te grote verschillen vertonen.

 

De hier genoemde handelingen moeten echter wel gezien worden als de meest strafwaardige uit de WWM. Om die reden zal daar waar sprake is van in- en uitvoer en bewerken, alles indien op commerciële basis, steeds onvoorwaardelijke gevangenisstraf zijn geïndiceerd.

II

Cluster handelingen II

Overdragen en verhandelen.

III

Cluster handelingen III

Voorhanden hebben, opslaan, vervoeren en verkrijgen.

IV

Cluster handelingen IV

Dragen, overdragen zonder inontvangstneming verlof tot verkrijging, wijziging bestemming zonder consent, als hobbyist bewerken, herstellen, transformeren.

Categorie

Geeft aan in welke wapencategorie het wapen normaliter wordt ingedeeld op grond van de Wet Wapens en Munitie.

Een leeg vakje in de kolom ’lijst’ geeft aan dat de richtlijn niet van toepassing is.

Bij de kolommen I tot en met IV geldt het volgende :

Een ’-’ teken geeft aan dat de combinatie niet van toepassing is

Een ’*’ teken geeft aan dat de beoordeling van het feit maatwerk is.

De tekst ’vb’ betekent dat het wapen beoordeeld dient te worden op basis van het voorbeeld waarvan het een replica is.

Cellen met vetdruk + scheefdruk geven aan dat de betreffende handeling met dat wapen mogelijk een overtreding betreft.

Wapen

Lijst

I

II

III

IV

Categorie

alarmpistool

1

*

10

6

3

III,4°

alarmrevolver

1

*

10

6

3

III,4°

bajonet

1

*

-

-

3

IV,2°

bazooka (raketlanceerwapen)

 

*

*

*

*

II,1°

boksbeugel

1

*

10

6

-

I,3°

bom

 

*

*

*

*

II,7°

degen

1

*

-

-

3

IV,2°

degenstok

1

*

10

6

3

I,4°

dolk

1

*

-

-

3

IV,1°

elektrische wapenstok

2

*

15

10

6

II,5°

electroschock wapen

2

*

15

10

6

II,5°

gasdrukgeweer

1

*

10

6

3

IV,4°

gasdrukpistool

1

*

10

6

3

IV,4°

gasdrukrevolver

1

*

10

6

3

IV,4°

gaspistool

2

*

15

10

6

III,1°

gasrevolver

2

*

15

10

6

III,1°

geluiddemper

2

*

15

10

-

I,3°

geweer

3

*

60

42

15

III,1°

granaat (munitie van categorie II)

 

*

*

*

-

-

handgranaat

4

*

90

60

-

II,7°

houwitser

 

*

*

*

-

II,1°

jachtgeweer (hagelgeweer)

4

*

90

60

15

III,1°

kanon

 

*

*

*

-

II,1°

karabijn (kogelgeweer)

3

*

60

42

15

III,1°

katapult

1

*

10

6

-

I,6°

landmijn

3

*

*

*

15

II,7°

lichtkogelpistool

3

*

60

42

15

III,1°

luchtbuks (luchtdrukgeweer)

1

*

10

6

3

IV,4°

luchtpistool (luchtdrukpistool)

1

*

10

6

-

IV,4°

machinegeweer

5

*

360

180

-

II,2°

machinepistool

5

*

360

180

-

II,2°

mitrailleur

5

*

360

180

-

II,2°

molotov-cocktail

4

*

90

60

-

II,7°

mortier

 

*

*

*

-

II,1°

munitie (max 10 patronen)

1

*

*

6

*

-

munitie

 

*

*

*

*

-

mijn

 

*

*

*

-

II,7°

nabootsingen bestaande schietwapens

1

*

10

6

-

I,7°

nabootsingen van voor ontploffing bestemde voorwerpen

1

*

10

6

-

I,7°

nunchaku-wapen

1

*

10

6

-

I,3°

opvouwbare schietwapens

3

*

60

42

-

II,3°

opvouwbare messen langer dan 28 cm.

1

*

10

6

-

I,2°

paintballgeweer (lucht-, gas- of veerdrukgeweer)

1

*

10

6

3

IV,4°

paintballpistool (lucht-, gas- of veerdrukpistool)

1

*

10

6

3

IV,4°

paintballrevolver (lucht-, gas- of veerdrukrevolver)

1

*

10

6

3

IV,4°

paralyzer (voorwerp waarmee door een elektrische stroomstoot ...)

2

*

15

10

-

II,5°

patroon (munitie van categorie II of III)

 

*

*

*

*

-

pistool

4

*

90

60

15

III,1°

pistoolmitrailleur

5

*

360

180

-

II,2°

ploertendoder

1

*

10

6

-

I,3°

raketwerper

 

*

*

*

-

II,1°

replica, schietend (pistool, revolver, geweer)

3

*

vb

vb

vb

III,1°

replica, niet schietend (pistool, revolver, geweer)

1

*

10

6

-

I,7° (ivm art. 3

RWM)

           

revolver

4

*

90

60

15

III,1°

revolvergeweer (kogelgeweer)

3

*

60

42

15

III,1°

riotgun

4

*

90

60

15

III,1°

sabel

1

*

-

-

3

IV,2°

schietballpoint

4

*

90

60

-

II,4°

schietstok

4

*

90

60

-

II,4°

speelgoed pistool

1

*

10

6

-

I,7° (ivm art. 3 RWM)

speelgoed revolver

1

*

10

6

-

I,7° (ivm art. 3 RWM)

stiletto I.11

1

*

10

6

-

I,1°

stiletto I.71

1

*

10

6

3

I,7° (ivm art. 3 RWM)

stroomstok

2

*

15

10

-

II,5°

stroomstootwapens

2

*

15

10

6

II,5°

toestel voor beroepsdoeleinden, geschikt om projectielen mee af te vuren (schiethamer, slachtapparaat, lijnwerptoestel)

 

*

*

*

*

III,2°

traangasbusje

2

*

15

10

-

II,6°

uitneembare schietwapens

4

*

90

60

-

II,3°

valmes1

1

*

10

6

-

I,1°

veerdrukgeweer

1

*

10

6

3

IV,4°

veerdrukpistool

1

*

10

6

3

IV,4°

veerdrukrevolver

1

*

10

6

3

IV,4°

verdovingsgeweer als lucht-, gas- of veerdrukgeweer

3

*

60

42

-

IV,4°

verdovingsgeweer als vuurwapen

3

*

60

42

-

III,1°

verfbalgeweer (lucht-, gas- of veerdrukgeweer)

1

*

10

6

3

IV,4°

verfbalpistool (lucht-, gas- of veerdrukpistool)

1

*

10

6

3

IV,4°

verfbalrevolver (lucht-, gas- of veerdrukrevolver)

1

*

10

6

3

IV,4°

verstikkende wapens

4

*

90

60

-

 

vilmes

1

*

10

6

-

I,3°

vlammenwerper

 

*

*

*

-

II,7°

vlindermes1

1

*

10

6

-

I,1°

wapenstok

1

*

-

-

3

IV,3°

wapenstok, electrisch

2

*

15

10

6

II,5°

weerloosmakende stof verspreidende wapens

4

*

90

60

-

II,6°

werpmes

1

*

10

6

3

III,3°

werpster

1

*

10

6

-

I,3°

windroer

1

*

10

6

3

IV,4°

wurgstok

1

*

10

6

-

I,3°

zwaard

1

*

-

-

3

IV,2°

N.B. Indien bij stiletto’s, valmessen en vlindermessen het heft voorzien is van een stootplaat (dus niet het lemmet) dan betreffen het geen wapens van categorie I,1°, maar van categorie I,7° in verband met artikel 3, onder d, van de RVM.

N.B. Op grond van art. 26, lid 5, WWM, is het aan personen jonger dan 18 jaar verboden een wapen van categorie IV voorhanden te hebben. Dit delict betreft een overtreding. Aangezien deze richtlijn zich slechts richt op meerderjarige verdachten is dit in het schema niet voor die situaties aangegeven. Wel aangegeven is het overdragen van een dergelijk wapen aan een persoon jonger dan 18 jaar. Indien in dat geval de verdachte meerderjarig is, dient de sanctie op basis van deze richtlijn te worden bepaald. (Overigens is er ook in dat geval sprake van een overtreding)

Terug naar begin van de pagina