Richtlijn voor strafvordering beletten, belemmeren of verijdelen van een ambtshandeling

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 01-10-2012 t/m 28-02-2015

Richtlijn voor strafvordering beletten, belemmeren of verijdelen van een ambtshandeling

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Deze richtlijn ziet zowel op het beletten of verijdelen van een ambtshandeling, zijnde het onmogelijk maken een ambtshandeling te volvoeren, als op het belemmeren, zijnde het bemoeilijken van de uitvoering van de handeling. Het verschil tussen beide handelingen komt tot uitdrukking in een verschillend aantal basispunten.

Aard van de richtlijn

Commuun

Basisdelicten

– Belemmeren van een ambtshandeling

– Beletten of verijdelen van een ambtshandeling

Wettekst

Wetboek van Strafrecht art. 184

Basisdelict belemmeren van een ambtshandeling

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Het bemoeilijken van de uitvoering van een ambtshandeling. Ondanks de belemmering kon de ambtshandeling uiteindelijk wel worden volvoerd.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

5 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Met (bedreiging met) geweld

– Geen sprake van bedreiging met geweld of van het gebruik van geweld

0 pt

– Er is sprake van bedreiging met geweld en/of van het gebruik van geweld

4 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medebaar plegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25%

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Indien er sprake is van een voetbal gerelateerd delict tegen een ambtenaar of andere beroepsoefenaar tijdens een evenement, zal de strafverhoging van deze factor niet worden meegeteld; alsdan zijn alleen de verhogingspercentages genoemd bij de factoren ’slachtoffer kwalificeert de strafmaat’ en ‘in samenhang met een evenement’ van toepassing.

Voetbal gerelateerde normschending

- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV,NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

De aard van het letsel is niet als beoordelingsfactor in dit basisdelict opgenomen. Is er namelijk tevens sprake van mishandeling, dan zal daarvoor separaat vervolgd dienen te worden. Tevens is de beoordelingsfactor 'gebruik van een wapen' niet in dit basisdelict opgenomen. Een eventuele bedreiging in de zin van art. 285 WvSr. dient separaat tenlastegelegd te worden.

Basisdelict beletten of verijdelen van een ambtshandeling

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Het beletten of verijdelen van een ambtshandeling heeft tot gevolg dat deze handeling niet kan worden volvoerd. Gezien dat gevolg wordt dit basisdelict als ernstiger beschouwd dan het belemmeren van een ambtshandeling.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

9 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Met (bedreiging met) geweld

– Geen sprake van bedreiging met geweld of van het gebruik van geweld

0 pt

– Er is sprake van bedreiging met geweld en/of van het gebruik van geweld

4 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medebaar plegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25%

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Indien er sprake is van een voetbal gerelateerd delict tegen een ambtenaar of andere beroepsoefenaar tijdens een evenement, zal de strafverhoging van deze factor niet worden meegeteld; alsdan zijn alleen de verhogingspercentages genoemd bij de factoren ’slachtoffer kwalificeert de strafmaat’ en ‘in samenhang met een evenement’ van toepassing.

Voetbal gerelateerde normschending

- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV,NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

De aard van het letsel is niet als beoordelingsfactor in dit basisdelict opgenomen. Is er namelijk tevens sprake van mishandeling, dan zal daarvoor separaat vervolgd dienen te worden. Tevens is de beoordelingsfactor 'gebruik van een wapen' niet in dit basisdelict opgenomen. Een eventuele bedreiging in de zin van art. 285 WvSr. dient separaat tenlastegelegd te worden.

Terug naar begin van de pagina