Richtlijn voor strafvordering huisvredebreuk/lokaalvredebreuk

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 01-10-2012 t/m 28-02-2015

Richtlijn voor strafvordering huisvredebreuk/lokaalvredebreuk

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Deze richtlijn ziet op huisvredebreuk en lokaalvredebreuk. Het betreft derhalve het wederrechtelijk binnendringen in een woning, besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, of een voor openbare dienst bestemd gebouw. Tevens heeft deze richtlijn betrekking op het, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet aanstonds verwijderen op vordering van een rechthebbende. De richtlijn kent verschillende basisdelicten. Enerzijds wordt onderscheid gemaakt tussen huisvredebreuk en lokaalvredebreuk, anderzijds wordt binnen huisvredebreuk een onderscheid gemaakt ten aanzien van huisvredebreuk met betrekking tot een woning. Gezien de grotere inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt dat basisdelict zwaarder aangerekend.

Basisdelicten

[Vervallen per 01-03-2015]

– Huisvredebreuk met betrekking tot een woning

– Huisvredebreuk met betrekking tot besloten lokaal/erf

– Lokaalvredebreuk

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Huisvredebreuk met betrekking tot een woning

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Dit basisdelict heeft betrekking op huisvredebreuk met betrekking tot een woning. Het gaat zowel om het wederrechtelijk binnendringen als het - wederrechtelijk vertoevende - zich niet op eerste vordering verwijderen. Wanneer het een woning betreft is de inbreuk groter dan wanneer het om een erf of een besloten lokaal handelt.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

8 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Strafverzwarende omstandigheden huis-/lokaalvredebreuk

– Geen sprake van strafverzwarende omstandigheden

0 pt

– Er is sprake van strafverzwarende omstandigheden

4 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25%

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Voetbal gerelateerde normschending

– Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

– Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV,NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Indien er sprake is van bedreiging in de zin van art. 285 WvSr. verdient het de voorkeur gezien de hogere strafbedreiging vervolging plaats te laten vinden op grond van art. 285 WvSr. Indien tevens sprake is van mishandeling als bedoeld in art. 300 WvSr. of vernieling als bedoeld in art. 350 WvSr., dan kan tevens separaat worden vervolgd voor één van deze delicten.

Met bedreiging wordt in de beoordelingsfactor 'strafverzwarende omstandigheden' bedoeld iemand te zullen slaan, of buiten op te wachten etc. Dus elke vorm van bedreiging die niet valt onder art. 285 WvSr.

Verzwarende omstandigheden tellen slechts één keer mee, ook al is er sprake van meer. Het betreft hier telkens omstandigheden, die maken dat het delict een grotere impact heeft op de rechthebbende.

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Huisvredebreuk met betrekking tot besloten lokaal/erf

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Dit basisdelict heeft betrekking op huisvredebreuk met betrekking tot een besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik. Het gaat hier zowel om het wederrechtelijk binnendringen als het -wederrechtelijk vertoevende - zich niet op eerste vordering verwijderen.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

8 punten

Basisfactoren

Strafverzwarende omstandigheden huis/lokaalvredebreuk

– Geen sprake van strafverzwarende omstandigheden

0 pt

– Er is sprake van strafverzwarende omstandigheden

4 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25%

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Voetbal gerelateerde normschending

– Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

– Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV,NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Indien er sprake is van bedreiging in de zin van art. 285 WvSr. verdient het de voorkeur gezien de hogere strafbedreiging vervolging plaats te laten vinden op grond van art. 285 WvSr. Indien tevens sprake is van mishandeling als bedoeld in art. 300 WvSr. of vernieling als bedoeld in art. 350 WvSr., dan kan tevens separaat worden vervolgd voor één van deze delicten.

Met bedreiging wordt in de beoordelingsfactor 'strafverzwarende omstandigheden' bedoeld iemand te zullen slaan, of buiten op te wachten etc. Dus elke vorm van bedreiging die niet valt onder art. 285 WvSr.

Verzwarende omstandigheden tellen slechts één keer mee, ook al is er sprake van meer. Het betreft hier telkens omstandigheden, die maken dat het delict een grotere impact heeft op de rechthebbende.

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Lokaalvredebreuk

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Dit basisdelict heeft betrekking op lokaalvredebreuk. Het gaat hier om zowel het wederrechtelijk binnendringen als het – wederrechtelijk vertoevende – zich niet op eerste vordering verwijderen met betrekking tot lokalen bestemd voor de openbare dienst.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

4 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Strafverzwarende omstandigheden huis-/lokaalvredebreuk

– Geen sprake van strafverzwarende omstandigheden

0 pt

– Er is sprake van strafverzwarende omstandigheden

4 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25%

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0%

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Voetbal gerelateerde normschending

– Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

– Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV,NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Indien er sprake is van bedreiging in de zin van art. 285 WvSr. verdient het de voorkeur gezien de hogere strafbedreiging vervolging plaats te laten vinden op grond van art. 285 WvSr. Indien tevens sprake is van mishandeling als bedoeld in art. 300 WvSr. of vernieling als bedoeld in art. 350 WvSr., dan kan tevens separaat worden vervolgd voor één van deze delicten.

Met bedreiging wordt in de beoordelingsfactor 'strafverzwarende omstandigheden' bedoeld iemand te zullen slaan, of buiten op te wachten etc. Dus elke vorm van bedreiging die niet valt onder art. 285 WvSr.

Verzwarende omstandigheden tellen slechts één keer mee, ook al is er sprake van meer. Het betreft hier telkens omstandigheden, die maken dat het delict een grotere impact heeft op de rechthebbende.

Anders dan voorheen in een aantal (lokale) richtlijnen werd vermeld zijn openbaar toegankelijke ruimtes, zoals cafés, NS-stations en dergelijke geen lokalen bestemd voor de openbare dienst.

Terug naar begin van de pagina