Geneesmiddelenwet

Geraadpleegd op 20-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 31-01-2022.
Geldend van 31-01-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkorting Gnw
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0021505
Rechtsgebied Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Besluit verlening ontheffing ex artikel 40, derde lid, onderdeel g, Geneesmiddelenwet, aan het RIVM
 2. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 3. Besluit Geneesmiddelenwet
 4. Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers
 5. Bestuursreglement College ter beoordeling van geneesmiddelen
 6. Regeling Geneesmiddelenwet
 7. Regeling tarief notificatie medische hulpmiddelen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels aanwijzing examenorganisaties drogisterijbranche
 2. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 10.1
 3. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 5. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  Artikel: 1
  Bijlage: bij de Boetebeleidsregels ministerie VWS 2019: Geneesmiddelenwet
 6. Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet 2018
  Tekst: tekst
 7. Besluit Geneesmiddelenwet
  Artikelen: 1, 10, 14
 8. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 9. Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
  Artikel: 7
 10. Besluit zorgverzekering
  Artikelen: 1, 2.4a, 2.8
 11. Bestuursreglement College ter beoordeling van geneesmiddelen
  Artikel: 1
 12. Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006
  Artikel: 7a.2
 13. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 14. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 15. Regeling Geneesmiddelenwet
  Artikelen: 1.1, 3.12
 16. Regeling celtransplantatie 2012
  Bijlage: 1
 17. Regeling zorgverzekering
  Bijlage: 2
 18. Specifiek interventiebeleid NVWA samenstelling levensmiddelen (IB02-SPEC 32, versie 03)
  Tekst: tekst
 19. Uitvoeringsbesluit Wkkgz
  Artikel: 1.1
 20. Verzamelwet VWS 2016
 21. Wet elektronische publicaties
  Artikel: 12.1
 22. Wet geneesmiddelenprijzen
  Artikelen: 1, 3, 4, 5
 23. Wet inzake bloedvoorziening
  Artikelen: 12, 15
 24. Wet medische hulpmiddelen
  Artikel: 18
 25. Wet milieubeheer
  Artikel: 22.1
 26. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 19
 27. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 28. Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal
  Artikel: 2
 29. Wijzigingswet Geneesmiddelenwet (implementatie Richtlijn 2010/84/EU)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 31-01-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35410
Aanhangig 36444
Wijziging 25-08-2023 Stb. 2023, 293 36002
Wijziging 07-11-2011 Stb. 2011, 572 32196
Wijziging 08-02-2007 Stb. 2007, 93 29359
Wijziging 25-08-2023 Stb. 2023, 293 36002 25-09-2023 Stb. 2023, 323
Wijziging 10-06-2020
samen met
22-03-2017
Stb. 2020, 181
samen met
Stb. 2017, 147
34768
samen met
34429
24-01-2022 Stb. 2022, 34
Wijziging 10-06-2020 Stb. 2020, 181 34768 07-07-2021 Stb. 2021, 344
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
Wijziging 24-10-2019 Stb. 2019, 400 35043 30-04-2021 Stb. 2021, 223
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 23-01-2019 Stb. 2019, 52 34874 18-03-2019 Stb. 2019, 129
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 260 34629 22-02-2019 Stb. 2019, 111
Wijziging 25-05-2018
samen met
21-03-2018
Stb. 2018, 175
samen met
Stb. 2018, 94
34694
samen met
34797
31-10-2018 Stb. 2018, 407
Wijziging 21-03-2018 Stb. 2018, 94 34797 04-07-2018 Stb. 2018, 224
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 03-12-2014 Stb. 2014, 494
Wijziging 29-05-2017 Stb. 2017, 258 34472 04-12-2017 Stb. 2017, 472
Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 448 33867 05-12-2014 Stb. 2014, 495
Wijziging 15-10-2014 Stb. 2014, 418 33937 15-10-2014 Stb. 2014, 418
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 407 33599 25-11-2013 Stb. 2013, 505
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2013, 21 33208 06-02-2013 Stb. 2013, 67
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 07-11-2011 Stb. 2011, 572 32196 13-12-2011 Stb. 2011, 631
Wijziging 31-03-2011 Stb. 2011, 204 31950 27-04-2011 Stb. 2011, 249
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 13-11-2008 Stb. 2008, 498 31547 04-12-2008 Stb. 2008, 534
Wijziging 03-04-2008 Stb. 2008, 112 30979 05-07-2008 Stb. 2008, 287
Nieuwe-regeling 08-02-2007 Stb. 2007, 93 29359 18-06-2007 Stb. 2007, 227
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 650 30663 18-06-2007 Stb. 2007, 227
Naar boven