Geneesmiddelenwet

Geraadpleegd op 06-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 31-01-2022.
Geldend van 31-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 31-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling Geneesmiddelenwet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregels aanwijzing examenorganisaties drogisterijbranche

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregels aanwijzing examenorganisaties drogisterijbranche
  Artikel: 1
 2. Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet 2018
  Tekst: tekst
 3. Besluit Geneesmiddelenwet
  Artikel: 7
 4. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (modulair tariefsysteem voor farmaceutische hulp)
  Artikel: 1
 5. Besluit beheer verpakkingen 2014
  Artikel: 13
 6. Besluit diergeneesmiddelen
  Artikel: 1.1
 7. Besluit opleiding en deskundigheidsgebied apothekersassistent
  Artikel: 1
 8. Besluit opleidingseisen apotheker
  Artikel: 1
 9. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikel: 3
 10. Besluit zorgverzekering
  Artikelen: 1, 2.4a, 2.8
 11. Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006
  Artikelen: 3.8, 7a.1
 12. Geneesmiddelenwet
  Artikelen: 61, 100b
 13. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 14. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 15. Opiumwetbesluit
  Artikelen: 1, 15
 16. Regeling Geneesmiddelenwet
  Artikel: 6.9
 17. Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg
  Artikelen: 1, 3
 18. Regeling nazorgmiddelen pepperspray
  Artikel: 1
 19. Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen
  Artikel: 1
 20. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 2.5
 21. Specifiek interventiebeleid NVWA samenstelling levensmiddelen (IB02-SPEC 32, versie 03)
  Bijlage: bij ib02-spec 32, versie 03: tabel Specifiek interventiebeleid samenstelling levensmiddelen
 22. Tariefbeschikking Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 23. Uitvoeringsbesluit Wkkgz
  Artikelen: 1.1, 2.1
 24. Warenwetbesluit Kruidenpreparaten
  Artikel: 1
 25. Warenwetbesluit Verpakte waters
  Artikel: 1
 26. Warenwetbesluit voedingssupplementen
  Artikel: 1
 27. Wet geneesmiddelenprijzen
  Artikel: 1
 28. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikelen: 23, 36, 36a, 40
 29. Wet op de omzetbelasting 1968
  Bijlage: I

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 31-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
31-01-2022 Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 147 34429 24-01-2022 Stb. 2022, 34
01-01-2019 Wijziging 25-05-2018 Stb. 2018, 175 34694 31-10-2018 Stb. 2018, 407
10-12-2013 Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 407 33599 25-11-2013 Stb. 2013, 505
22-02-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2013, 21 33208 06-02-2013 Stb. 2013, 67
01-01-2012 Wijziging 07-11-2011 Stb. 2011, 572 32196 13-12-2011 Stb. 2011, 631
01-01-2009 Wijziging 13-11-2008 Stb. 2008, 498 31547 04-12-2008 Stb. 2008, 534
01-07-2007 Nieuwe-regeling 08-02-2007 Stb. 2007, 93 29359 18-06-2007 Stb. 2007, 227
Naar boven