Richtlijn voor strafvordering heling

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 17-04-2012 t/m 28-02-2015

Richtlijn voor strafvordering heling

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Deze richtlijn heeft betrekking op schuldheling, opzetheling en op gewoonteheling. In de genoemde volgorde valt tevens de ernst van de verschillende delicten te onderscheiden als gevolg van de doelbewustheid en regelmaat waarmee het delict gepleegd is. Het verschil in ernst komt tot uiting in de drie verschillende basisdelicten. Schuldheling en opzetheling betreffen elk een enkel delict; gewoonteheling zal betrekking hebben op meer delicten die met één beoordeling worden afgedaan. De waarde van de geheelde goederen is moeilijk objectief vast te stellen. Toch dient dit gegeven mee te spelen in de beoordeling; primair doel van de heling is de verkrijging van economisch voordeel. Voor de bepaling van de invloed die de waarde van het geheelde goed heeft wordt gebruik gemaakt van een schijvensysteem, waarin de schijven een in kracht afnemende invloed op de sanctie hebben.

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Schuldheling

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Schuldheling, zijnde de minst doelbewuste vorm van heling, wordt volgens hetzelfde principe bestraft als de andere helingsvormen. De waarde van de goederen dient als strafverzwarende factor te worden gehanteerd. Ter berekening van die waarde dient uitgegaan te worden van de dagwaarde van de goederen. Aftrek voor gemaakte kosten wordt niet verleend.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

6 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Categorie economische waarde van de (beoogde) goederen

– Tot en met € 50

0 pt

– Van € 50 tot en met € 120

4 pt

– € 120 of meer

4 pt

Indien de economische waarde van de beoogde goederen relatief laag is, bestaat bij een aantal delicten, zoals de winkeldiefstal, in principe de mogelijkheid om een politietransactie aan te bieden. Voor die delicten is gekozen voor een stapsgewijze invloed volgens een beperkt aantal schijven. Indien het bedrag echter groter is dan € 120 wordt voor het delict geen transactie meer door de politie aangeboden. In dat geval speelt de economische waarde van de beoogde goederen op evenredige wijze mee bij het bepalen van het aantal strafpunten. Ook voor andere delicten waar de economische waarde een rol speelt is gekozen voor deze opbouw.

Economische waarde van de (beoogde) goederen

- Schijf 1: het gedeelte tussen € 120 en € 1200

bedrag gedeeld door 60 pt

- Schijf 2: het gedeelte tussen € 1200 en € 5000

bedrag gedeeld door 250 pt

- Schijf 3: het gedeelte boven € 5000

bedrag gedeeld door 500 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

- Er is geen sprake van medeplegen:

+0%

- Er is sprake van medeplegen:

+25%

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

- Dader:

+ 0%

- Medeplichtige:

-33%

Poging

- Voltooid delict:

+0%

- Poging tot plegen:

-33%

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel dient gevorderd te worden indien dit voordeel meer dan € 500 bedraagt.

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Opzetheling

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Opzetheling, zijnde een doelbewuster vorm van heling dan de schuldheling, wordt volgens hetzelfde principe bestraft als de andere helingsvormen. De waarde van de goederen dient als strafverzwarende factor te worden gehanteerd. Ter berekening van die waarde dient uitgegaan te worden van de dagwaarde van de goederen. Aftrek voor gemaakte kosten wordt niet verleend.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

8 punten

Basisfactoren

Categorie economische waarde van de (beoogde) goederen

– Tot en met € 50

0 pt

– Van € 50 tot en met € 120

4 pt

– € 120 of meer

4 pt

Indien de economische waarde van de beoogde goederen relatief laag is, bestaat bij een aantal delicten, zoals de winkeldiefstal, in principe de mogelijkheid om een politietransactie aan te bieden. Voor die delicten is gekozen voor een stapsgewijze invloed volgens een beperkt aantal schijven. Indien het bedrag echter groter is dan € 120 wordt voor het delict geen transactie meer door de politie aangeboden. In dat geval speelt de economische waarde van de beoogde goederen op evenredige wijze mee bij het bepalen van het aantal strafpunten. Ook voor andere delicten waar de economische waarde een rol speelt is gekozen voor deze opbouw.

Economische waarde van de (beoogde) goederen

- Schijf 1: het gedeelte tussen € 120 en € 1200

bedrag gedeeld door 60 pt

- Schijf 2: het gedeelte tussen € 1200 en € 5000

bedrag gedeeld door 250 pt

- Schijf 3: het gedeelte boven € 5000

bedrag gedeeld door 500 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

- Er is geen sprake van medeplegen:

+0%

- Er is sprake van medeplegen:

+25%

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

- Dader:

+ 0%

- Medeplichtige:

-33%

Poging

- Voltooid delict:

+0%

- Poging tot plegen:

-33%

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel dient gevorderd te worden indien dit voordeel meer dan € 500 bedraagt.

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Gewoonteheling

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Gewoonteheling wordt gezien als de meest ernstige vorm van heling. Het routinematig plegen van heling maakt dat meer helingshandelingen als één delict worden afgedaan. De sanctiebepaling dient daarom gebaseerd te zijn op het aantal handelingen. De basispunten impliceren minimaal drie helingshandelingen. Aan elke extra helingshandeling worden 6 punten toegekend. Daarnaast wordt volgens hetzelfde principe bestraft als de andere helingsvormen. De (totale) waarde van de goederen dient als strafverzwarende factor te worden gehanteerd. Ter berekening van die waarde dient uitgegaan te worden van de dagwaarde van de goederen. Aftrek voor gemaakte kosten wordt niet verleend.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

31 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Aantal malen heling

– per extra helingshandeling:

6 pt

Categorie economische waarde van de (beoogde) goederen

– Tot en met € 50

0 pt

– Van € 50 tot en met € 120

4 pt

– € 120 of meer

4 pt

Indien de economische waarde van de beoogde goederen relatief laag is, bestaat bij een aantal delicten, zoals de winkeldiefstal, in principe de mogelijkheid om een politietransactie aan te bieden. Voor die delicten is gekozen voor een stapsgewijze invloed volgens een beperkt aantal schijven. Indien het bedrag echter groter is dan € 120 wordt voor het delict geen transactie meer door de politie aangeboden. In dat geval speelt de economische waarde van de beoogde goederen op evenredige wijze mee bij het bepalen van het aantal strafpunten. Ook voor andere delicten waar de economische waarde een rol speelt is gekozen voor deze opbouw.

Economische waarde van de (beoogde) goederen

- Schijf 1: het gedeelte tussen € 120 en € 1200

bedrag gedeeld door 60 pt

- Schijf 2: het gedeelte tussen € 1200 en € 5000

bedrag gedeeld door 250 pt

- Schijf 3: het gedeelte boven € 5000

bedrag gedeeld door 500 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

- Er is geen sprake van medeplegen:

+0%

- Er is sprake van medeplegen:

+25%

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

- Dader:

+ 0%

- Medeplichtige:

-33%

Poging

- Voltooid delict:

+0%

- Poging tot plegen:

-33%

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel dient gevorderd te worden indien dit voordeel meer dan € 500 bedraagt.

Terug naar begin van de pagina