Richtlijn voor strafvordering niet voldoen aan ambtelijk bevel

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 01-10-2012 t/m 28-02-2015

Richtlijn voor strafvordering niet voldoen aan ambtelijk bevel

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Deze richtlijn ziet op het niet voldoen aan ambtelijke bevelen die worden gegeven op grond van de openbare orde of in het kader van het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten. Om deze twee vormen qua ernst te kunnen onderscheiden zijn ze ondergebracht in afzonderlijke basisdelicten. In geval van oploop, rellen, brand, ongeval zal in voorkomende gevallen een zwaardere sanctie geïndiceerd zijn. Tevens is in geval van samenhang met een sportevenement een zwaardere sanctie geïndiceerd.

Van de bevelen of vorderingen in het kader van het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten is er één die relatief vaak voorkomt en betrekking heeft op de Wegenverkeerswetgeving: dit is het geven van een stopteken. In verband met het frequent voorkomen en het specifieke gebruik (namelijk in het kader van de Wegenverkeerswet) is deze vorm van bevel of vordering ondergebracht in een apart basisdelict. Bij dat delict is van belang of alsnog staandehouding heeft plaatsgevonden, of dat de opsporing of het onderzoek ernstiger zijn gefrustreerd.

Basisdelicten

[Vervallen per 01-03-2015]

– Niet voldoen aan bevel/vordering gegeven op grond van de openbare orde

– Niet voldoen aan bevel/vordering gegeven in het kader van de opsporing of het onderzoek van strafbare feiten

– Negeren stopteken

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Niet voldoen aan bevel/vordering gegeven op grond van de openbare orde

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Het niet voldoen aan een bevel of vordering gegeven op grond van de openbare orde is in principe de meest lichte vorm van dit delict. Door omstandigheden zoals de gevaarzetting van de situatie (relletjes, ongeregeldheden e.d.) of de mogelijke gevolgen van de weigering (bij brand, ongeval, e.d.) dient een zwaardere sanctie toegepast te worden.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

5 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Bij oploop, rellen, ongeregeldheden, e.d.

– Er is geen sprake van oploop, rellen, ongeregeldheden e.d.

0 pt

– Er is sprake van oploop, rellen, ongeregeldheden e.d.

4 pt

Hinderen bij brand, ongeval en/of levensbedreigende situatie

– Er is geen sprake van brand, ongeval en/of levensbedreigende situaties

0 pt

– Er is sprake van brand, ongeval en/of levensbedreigende situaties

4 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Voetbal gerelateerde normschending

- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Niet voldoen aan bevel/vordering gegeven in het kader van de opsporing of het onderzoek van strafbare feiten

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Het niet voldoen aan een bevel of vordering gegeven in het kader van de opsporing of het onderzoek van strafbare feiten belemmert de opsporende instantie in haar taak. Dit gevolg van het niet voldoen aan het bevel of de vordering wordt als ernstiger beoordeeld dan het niet voldoen aan een bevel of vordering, gegeven op grond van de openbare orde.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

7 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Bij oploop, rellen, ongeregeldheden, e.d.

– Er is geen sprake van oploop, rellen, ongeregeldheden e.d.

0 pt

– Er is sprake van oploop, rellen, ongeregeldheden e.d.

4 pt

Hinderen bij brand, ongeval en/of levensbedreigende situatie

– Er is geen sprake van brand, ongeval en/of levensbedreigende situaties

0 pt

– Er is sprake van brand, ongeval en/of levensbedreigende situaties

4 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Voetbal gerelateerde normschending

- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Negeren stopteken

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Van de bevelen of vorderingen, gegeven in het kader van het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten is er één die relatief vaak voorkomt en betrekking heeft op de Wegenverkeerswetgeving: dit is het geven van een stopteken. In verband met het frequent voorkomen en het specifieke gebruik (namelijk in het kader van de Wegenverkeerswet) wordt deze vorm van bevel of vordering ondergebracht in een afzonderlijk basisdelict. Het negeren van een stopteken is vrijwel altijd een poging tot het beletten van de opsporing van een strafbaar feit. Indien bovendien geen staandehouding heeft kunnen volgen wordt de opsporing of het onderzoek ernstig gehinderd.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

9 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Staandehouding

– Staandehouding alsnog gevolgd

0 pt

– Geen staandehouding gevolgd

4 pt

Bij oploop, rellen, ongeregeldheden, e.d.

– Er is geen sprake van oploop, rellen, ongeregeldheden e.d.

0 pt

– Er is sprake van oploop, rellen, ongeregeldheden e.d.

4 pt

Delictspecifieke factoren

Geen

Wettelijke factoren

Geen

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Terug naar begin van de pagina