Besluit PT heffingen groenten en fruit 2007

Geldend van 04-03-2007 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 28 november 2006, houdende de vaststelling van de percentages van de heffingen groenten en fruit voor het jaar 2007 (Besluit PT heffing groenten en fruit 2007)

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 28 november 2006

D. Duijzer

,

voorzitter

C. Kuijvenhoven

,

secretaris

Terug naar begin van de pagina