Richtlijn voor strafvordering inbraak, verbreking

[Regeling vervallen per 01-02-2014.]
Geldend van 17-04-2012 t/m 31-01-2014

Richtlijn voor strafvordering inbraak, verbreking

Beschrijving

[Vervallen per 01-02-2014]

Deze richtlijn ziet op diefstal door middel van braak, verbreking, inklimming, door een of meer personen etc. uit een woning, bedrijf, auto, inbraak overige en diefstal d.m.v. verbreking. Indien bij de inbraak in een woning of bedrijf excessief veel (materieel) geweld is gebruikt om binnen te dringen dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld.

Basisdelicten

[Vervallen per 01-02-2014]

– Inbraak woning

– Inbraak bedrijf

– Inbraak vrachtauto/trekker en/of aanhanger/ oplegger, autobus

– Inbraak auto

– Inbraak overige

– Diefstal door middel van verbreking

Basisdelict

[Vervallen per 01-02-2014]

Inbraak woning

[Vervallen per 01-02-2014]

Beschrijving

Diefstal, al dan niet in vereniging, uit een woning door middel van braak, verbreking en/of inklimming, één en ander in de ruimste zin van het woord, waarbij het essentiële onderscheid met de andere onder deze richtlijn vallende basisdelicten is het begrip "woning", waarin de aantasting van de persoonlijke levenssfeer als strafvorderlijk zeer relevant wordt gezien.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

60 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Snelkraak/ramkraak

– Er is geen sprake van een snelkraak/ramkraak: 0 pt

– Er is sprake van een snelkraak/ramkraak: 28 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen: +0 %

– Er is sprake van medeplegen: +25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader: +0 %

– Medeplichtige: -33 %

Poging

– Voltooid delict: +0 %

– Poging tot plegen: -33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-02-2014]

Inbraak bedrijf

[Vervallen per 01-02-2014]

Beschrijving

Diefstal, al dan niet in vereniging, uit een bedrijf door middel van braak, verbreking en/of inklimming, één en ander in de ruimste zin van het woord, waarbij onder bedrijven tevens gerangschikt worden: winkels, kerken, scholen, sportkantines/accommodaties, zwembaden en dergelijke

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

42 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Snelkraak/ramkraak

– Er is geen sprake van een snelkraak/ramkraak: 0 pt

– Er is sprake van een snelkraak/ramkraak: 28 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen: +0 %

– Er is sprake van medeplegen: +25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader: +0 %

– Medeplichtige: -33 %

Poging

– Voltooid delict: +0 %

– Poging tot plegen: -33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-02-2014]

Inbraak vrachtauto/trekker en/of aanhanger/oplegger, autobus

[Vervallen per 01-02-2014]

Beschrijving

Diefstal, al dan niet in vereniging, uit een vrachtauto/trekker en/of aanhanger/oplegger of uit een autobus door middel van braak, verbreking en/of inklimming, één en ander in de ruimste zin van het woord.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

31 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Economische waarde van de (beoogde) goederen die zich in het voertuig bevinden

– Schijf 1: € 0 t/m € 1200

bedrag gedeeld door 50 pt

– Schijf 2: het gedeelte tussen € 1200 en € 5000

bedrag gedeeld door 250 pt

– Schijf 3: het gedeelte boven € 5000

bedrag gedeeld door 500 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen: +0 %

– Er is sprake van medeplegen: +25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader: +0 %

– Medeplichtige: -33 %

Poging

Voltooid delict: +0 %

Poging tot plegen: -33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisidelict

[Vervallen per 01-02-2014]

Inbraak auto

[Vervallen per 01-02-2014]

Beschrijving

Diefstal, al dan niet in vereniging, uit een auto door middel van braak, verbreking en/of inklimming, één en ander in de ruimste zin van het woord.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

20 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Economische waarde van de (beoogde) goederen

- Schijf 1: € 0 t/m € 1200

bedrag gedeeld door 50 pt

- Schijf 2: het gedeelte tussen € 1200 en € 5000

bedrag gedeeld door 250 pt

- Schijf 3: het gedeelte boven € 5000

bedrag gedeeld door 500 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen: +0 %

– Er is sprake van medeplegen: +25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader: +0 %

– Medeplichtige: -33 %

Poging

– Voltooid delict: +0 %

– Poging tot plegen: -33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-02-2014]

Inbraak overige

[Vervallen per 01-02-2014]

Beschrijving

Diefstal, waarbij de verdachte zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak, verbreking en/of inklimming, welke niet geklassificeerd wordt onder de eerder genoemde inbraak woning, inbraak bedrijf en inbraak auto. Hierbij valt te denken aan diefstallen uit tuinhuisjes, vakantieverblijven, caravans, plezierjachten, bouwketen, boxen, schuurtjes.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

25 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen: +0 %

– Er is sprake van medeplegen: +25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader: +0 %

– Medeplichtige: -33 %

Poging

– Voltooid delict: +0 %

– Poging tot plegen: -33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-02-2014]

Diefstal door middel van verbreking

[Vervallen per 01-02-2014]

Beschrijving

Diefstal waarbij de verdachte het/de weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking, waarmee niet alleen de (sigaretten-)automatenkraak, parkeermeter kraken, diefstal van benzine uit een auto en de diefstal van autoaccessoires wordt bedoeld, maar alle soortgelijke diefstallen door middel van verbreking, anders dan inbraken, welke vallen onder de overige in deze richtlijn benoemde basisdelicten.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

10 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen: +0 %

– Er is sprake van medeplegen: +25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader: +0 %

– Medeplichtige: -33 %

Poging

Voltooid delict: +0 %

– Poging tot plegen: -33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Terug naar begin van de pagina