Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, harddrugs

[Regeling vervallen per 30-06-2011.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 29-06-2011

Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, harddrugs

Beschrijving

[Vervallen per 30-06-2011]

Deze richtlijn ziet op overtreding van art. 2 in verband met de artt. 10 en 10a van de Opiumwet.

De verboden hebben betrekking op het aanwezig hebben, het verhandelen, de productie en het grensoverschrijdende transport van harddrugs, alsmede het op bepaalde wijze bevorderen en/of voorbereiden van die verboden handelingen.

Onder harddrugs wordt in deze richtlijn verstaan: middelen van lijst I en stoffen die aangewezen zijn bij Algemene maatregel van bestuur overeenkomstig art. 2, lid 2 van de Opiumwet.

Bij de beoordeling van de basisdelicten dient, naast het soort handeling, het gewicht van de harddrugs als beoordelingsfactor te worden beschouwd. In geval van het verhandelen en/of afleveren van harddrugs kan ook de handelsperiode een rol spelen. Gezien de ernst van de delicten wordt in bijna alle gevallen gedagvaard.

Basisdelicten

[Vervallen per 30-06-2011]

 • Aanwezig hebben harddrugs

 • Handel in- en productie van harddrugs

 • Invoer/uitvoer harddrugs

 • Voorbereiden/bevorderen van de handel in- en productie van harddrugs

 • Voorbereiden/bevorderen van invoer/uitvoer van harddrugs

Basisdelict aanwezig hebben harddrugs

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

Dit basisdelict heeft betrekking op het aanwezig hebben van harddrugs.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

10 punten

Basisfactoren

Gewicht aan harddrugs aanwezig of bij voorbereiden handel/productie

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram - 1/3 x 8 punten per gram

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 1/3 x 2,5 punt per gram

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram - 1/3 x 0,6 punt per gram

 • Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram - 1/3 x 0,26 punt per gram

Aantal pillen harddrugs aanwezig of bij voorbereiden handel/productie

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 1/3 x 4 punten per pil

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 1/3 x 1,25 punt per pil

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 1/3 x 0,3 punt per pil

 • Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 1/3 x 0,13 punt per pil

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

• Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

• Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 WvSr. (deelneming aan een criminele organisatie).

Aanwezig hebben van harddrugs met dealer-indicatie dient als handel in hardrugs te worden beoordeeld.

Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 1461 (4944 strafpunten)

Basisdelict handel in- en productie van harddrugs

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

Dit basisdelict heeft betrekking op het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en op het vervaardigen van harddrugs.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

20 punten

Basisfactoren

Gewicht aan harddrugs bij handel en productie

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram - 2/3 x 8 punten per gram

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 2/3 x 2,5 punt per gram

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram - 2/3 x 0,6 punt per gram

 • Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram - 2/3 x 0,26 punt per gram

Aantal harddrug-pillen bij handel en productie

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 2/3 x 4 punten per pil

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 2/3 x 1,25 punt per pil

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 2/3 x 0,3 punt per pil

 • Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 2/3 x 0,13 punt per pil

Handelsperiode harddrugs

– per dag

4 pt

Delictspecifieke factoren

Ernstige verstoring openbare orde door straat/panddealen

• Er is geen sprake van ernstige verstoring van de openbare orde door de wijze van dealen

+0%

– Door de wijze van dealen werd de openbare orde ernstig verstoord

+75 %

Medeplegen

• Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

• Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

• Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 WvSr. (deelneming aan een criminele organisatie).

Aanwezig hebben van harddrugs met dealer-indicatie dient als handel in hardrugs te worden beoordeeld.

Ingevolge art. 74 Sr kan voor dit delict geen transactie worden aangeboden.

Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 2922 (10788 strafpunten)

Basisdelict invoer/uitvoer harddrugs

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

Dit basisdelict heeft betrekking op het landgrensoverschrijdend vervoer van harddrugs.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

30 punten

Basisfactoren

Gewicht aan harddrugs bij invoer/uitvoer

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram - 8 punten per gram

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 2,5 punt per gram

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram - 0,6 punt per gram

 • Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram - 0,26 punt per gram

Aantal harddrug-pillen bij invoer/uitvoer

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 4 punten per pil

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 1,25 punt per pil

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 0,3 punt per pil

 • Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 0,13 punt per pil

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

• Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

• Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

• Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 WvSr. (deelneming aan een criminele organisatie).

Ingevolge art. 74 Sr kan voor dit delict geen transactie worden aangeboden.

Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 4383 (16632 strafpunten)

Basisdelict voorbereiden/bevorderen van de handel in- en productie van harddrugs

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

Dit basisdelict heeft betrekking op het d.m.v. de handelingen omschreven in art. 10a lid 1 sub 1 t/m 3 van de Opiumwet voorbereiden/bevorderen van het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen,afleveren,verstrekken, vervoeren en h et vervaardigen van harddrugs.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

10 punten

Basisfactoren

Gewicht aan harddrugs aanwezig of bij voorbereiden handel/productie

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram - 1/3 x 8 punten per gram

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 1/3 x 2,5 punt per gram

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram - 1/3 x 0,6 punt per gram

 • Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram - 1/3 x 0,26 punt per gram

Aantal pillen harddrugs aanwezig of bij voorbereiden handel/productie

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 1/3 x 4 punten per pil

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 1/3 x 1,25 punt per pil

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 1/3 x 0,3 punt per pil

 • Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 1/3 x 0,13 punt per pil

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

• Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

• Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

• Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 WvSr. (deelneming aan een criminele organisatie).

Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 1461 (4944 strafpunten)

Basisdelict voorbereiden/bevorderen van invoer/uitvoer van harddrugs

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

Dit basisdelict heeft betrekking op het d.m.v. de handelingen omschreven in art. 10a lid 1 sub 1 t/m 3 van de Opiumwet.voorbereiden/bevorderen van de in- of uitvoer van harddrugs.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

15 punten

Basisfactoren

Gewicht aan harddrugs bij voorbereiden invoer/uitvoer

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram - 1/2 x 8 punten per gram

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 1/2 x 2,5 punt per gram

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram - 1/2 x 0,6 punt per gram

 • Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram - 1/2 x 0,26 punt per gram

Aantal pillen harddrugs bij voorbereiden invoer/uitvoer

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 1/2 x 4 punten per pil

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 1/2 x 1,25 punt per pil

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 1/2 x 0,3 punt per pil

 • Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 1/2 x 0,13 punt per pil

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

• Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

• Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

• Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 WvSr. (deelneming aan een criminele organisatie).

Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 2191 (7864 strafpunten)

Terug naar begin van de pagina